fbpx
Menüü

Kellele on mõeldud tööohutuse koolitused?

Tööohutuse koolitused, mida tuleb tööohutuse valdkonnas läbida, on 24 tunni väljaõpe ja 8 tunni täiendõpe.  Loodame, et see ülevaatlik postitus aitab Sul valida sobivat koolitust vastavalt oma ettevõtte suurusele.

 

Kellele on mõeldud tööohutuse koolitused?

Väljaõppe määrus kehtestab töötervishoiu- ja tööohutuse koolituste vajaduse.

Räägime allpoolneist natuke lähemalt.

 

Töökeskkonnaspetsialisti koolitus

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus ütleb, et ettevõttes, kus töötab vähemalt üks töölepinguline töötaja, peab olema määratud töökeskkonnaspetsialist. Töökeskkonnaspetsialist on inimene, kes korraldab ettevõttes tööohutust. Kui määratud inimene ei ole varem tööohutusalast koolitust läbinud või vastavat haridust omandanud, tuleb sellele inimesel läbida 24 tunnine väljaõppe koolitus.

Iga viie aasta tagant tuleb aga läbida 8 tunnine täiendõpe. Täiendõppe koolituse sisu saab määrata tööandja, vastavalt sellele, milliseid teadmisi oleks vaja omandada.

 

Töökeskkonnavoliniku koolitus

Ettevõttes, kus töötab 10 või enam töötajat tuleb töötajate poolt valida nende esindaja ehk töökeskkonnavolinik. Sama kehtib ka juhul, kui ettevõtte mõnes osakonnas töötab üle 10 töötaja. Töökeskkonnavolinik peab 2 kuu jooksul alates valimisest läbima 24 tunnise väljaõppe koolituse.

Volinikul ei ole otsest kohustust enda volitusaja vältel täiendõppe koolitust läbida. Täiendõppe koolitust läbitakse järgmistel juhtudel, kui:

1) töökeskkonnas on toimunud olulisi muudatusi;
2) töökohas vahetatakse või uuendatakse tehnoloogiat või töövahendeid;
3) töötervishoidu ja tööohutust reguleerivates õigusaktides on toimunud olulisi muudatusi;
4) tööinspektor peab seda vajalikuks;
5) töökeskkonnavolinik või töökeskkonnanõukogu peab seda vajalikuks.

 

Töökeskkonna nõukogu liikme koolitus

Ettevõttes, kus töötab 50 või enam töötajat tuleb moodustada töökeskkonnanõukogu. Nõukogusse peab olema valitud vähemalt 2 töötajate ja määratud 2 tööandja esindajat. Nõukogusse võivad kuuluda ka juba koolitatud töökeskkonnaspetsialist ja -volinik(ud). Töökeskkonnanõukogu liikmed peavad 2 kuu jooksul alates valimisest ja määramisest läbima 24 tunnise väljaõppe koolituse.

Nõukogu liikmel ei ole otsest kohustust enda volitusaja vältel täiendõppe koolitust läbida. Täiendõppe koolitust läbitakse järgmistel juhtudel, kui:

1) töökeskkonnas on toimunud olulisi muudatusi;
2) töökohas vahetatakse või uuendatakse tehnoloogiat või töövahendeid;
3) töötervishoidu ja tööohutust reguleerivates õigusaktides on toimunud olulisi muudatusi;
4) tööinspektor peab seda vajalikuks;
5) töökeskkonnavolinik või töökeskkonnanõukogu peab seda vajalikuks.

 

Juhul, kui leiad, et Sul on vajalik osaleda töötervishoiu ja tööohutuseteemalisel kasulikul koolitusel, leiad meie koolituste ajakava ja järgmised toimumisajad siit.

 

Tagasi nimekirja

Tasuta artikkel:

3 sammu, mida teha, et dokumendid ettevõttes korras oleks!

Loe kohe