fbpx
Menüü

2018. uued maksumuudatused seoses tervisekulutuste hüvitamisega

Uued maksumuudatused seoses tervisekulutuste hüvitamisega

Ester Brückel, Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna peaspetsialist, tutvustas 2018. alguses toimunud Tööohutuse ja Töötervishoiu Treffil sellest aastast jõustunud tervisekulutuste hüvitamise võimalusi.

Toome siinkohal ära ettekande sisu, mida oleme loetavuse huvides vähesel määral toimetanud.

Soovitame siiski enne väljatoodud soovituste järgimist täiendavate küsimuste korral konsulteerida ka oma raamatupidajaga.

 

Uute maksusoodustuste olemus

2018. aasta algusest on tööandjatel täiendavad võimalused, et pakkuda oma töötajatele tervishoiu „teenuseid“. Need on vabatahtlikud võimalused, mis ei ole tööandja jaoks kohustuslikud. Kuid jälgima peab, et selliseid soodustusi pakkudes tuleb neid pakkuda kõikidele töötajatele võrdselt, ilma erandeid tegemata.

Maksuvaba summa, mida ühele töötajale saab hüvitada, on 100€ kvartalis.

Selle summa võib ära kasutada ühekorraga või jaotadagi 3 kuu peale.

Piirmäära ületanud summa kuulub erisoodustusmaksu alla.

Hüvitatava summa tasub tööandja, see ei ole kuidagi seotud töötaja palgaga. Võib ka olla, et tööandja hüvitab 80€ kvartalis. Tööandja hindab ise enda võimalusi, kui suure hüvitise maksmine on tema jaoks jõukohane.

 

Kulude arvestamine

Palju probleeme on tekitanud kulude arvestus.

Kuludokument ei pea olema midagi erilist. See peab lihtsalt vastama raamatupidamisseaduses öeldule – seal välja toodud vajalikud andmed peavad olema kuludokumendil. Nendelt (st. tervisekulutustelt) kulutustelt käibemaksu maha arvestada ei saa.

Veel peab silmas pidama, et ühe töötaja poolt kulutamata jäänud summat ei saa teisele töötajale edasi anda.

Nagu juba varem öeldud, on oluline jälgida, et valitseks võrdsus – kui tuleb uus töötaja, ei ole vahet kaua ta selles kvartalis töötanud, sest ka talle tuleb hüvitist pakkuda.

Neid soodustusi võib anda ka vanemapuhkusel olevale töötajale – oluline on, et oleks olemas töösuhe.

Miks peab üldse pidama seda ühesugust arvestus? Aasta lõpus tuleb täita vorm nimega INF14, kus tuleb näidata maksuvaba summa piirmäär – kui suur summa on hüvitatud töötajatele ja kui mitu töötajat seda said. Nende andmete alusel tehakse analüüs, et kui palju sellisest maksusoodustusest kasu on – kui palju ning millises summas seda kasutatakse. Et näha maksumaksjate käitumist.

 

Töötamine mitmes erinevas kohas

Kui inimene töötab mitmes erinevas kohas, saab ta ka hüvitist kasutada igas töökohas eraldi, kuid kuludokumendid peavad seejuures olema erinevad – sama asja eest erinevates kohtades hüvitist ei saa. Näiteks üks tööandja võib võimaldada käia ujumas, teine jõusaalis.

Ester Brückel rääkis, et suurt segadust on inimestes tekitanud kulu kandmise periood – kassapõhine vs tekkepõhine.

Näiteks, kui on tulemas maraton ning töötaja soovib osavõtutasu maksmisel kasutada tööandjapoolset hüvitist, siis tekitab probleeme see, et on vaja teha ettemaks. Sellisel juhul tuleb valida tekkepõhine variant, et saaks teha ettemaksu.

Kui on antud võimalused, on antud ka kohustused.

Tööandja peab teavitama töötajaid kuidas ja mida ta hüvitab.

Näiteks: “Meie ettevõte hüvitab ainult avalike spordiürituste kulud.” Siis töötajad teavad, et neil ongi vaid see võimalus, mis tähendab, et hüvitatakse nende avalike spordiürituste osalustasud.

Kus tohib seda 100€ kasutada?

Lubatud on kõik avalikud spordiüritused, regulaarsed treeningus osalemised (kuutasud), ettevõtte spordimeeskonna treeningkulud ruumide rentimisel ning samuti välismaal käies näiteks suusamäe piletid.

Hüvitist ei saa aga kasutada ujula spas, saunas käimiseks – see läheb juba erisoodustuse alla.

Tööandja võib kontrollida, kas töötaja käib tasutud treeningutes kohal, kuid see on tööandja enda asi.

 

Spetsialistide teenuste kasutamine ja uued maksumuudatused

Väga palju küsimusi ja probleeme on tekitanud ka kulutused loetletud spetsialistide teenustele.

Kui töötaja soovib oma hüvitist kasutada taastusraviarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi, kliinilise psühholoogi teenuste kasutamiseks, siis saab ta ka sellele teenusele oma 100€ kvartalis kulutada.

Arvel peab olema teenusepakkuja nimi, kelle teenust kasutati. See peab olema tervishoiutöötajate riiklikus registris olev spetsialist või vastava kvalifikatsiooniga teenuseosutaja.

NB! Arveid väljastavad ka treenerid, kes pole ettevõtjad. Sellisel juhul ei ole tegemist tervise edendamise kuluga, vaid treenerile töötasu maksmisega.

Arve peab väljastama juriidiline isik.

Maksuvabastus kehtib vaid siis, kui teenuseid osutab vastava kutse omandanud spetsialist ja teenuse osutajal on olemas kutsestandard või tunnistus.

Kui töötaja kasutab kvartali jooksul näiteks füsioterapeudi teenust, massaaži ja nende teenuste osutajad on registris, siis need kulud kuuluvad selle maksuvabastuse alla.

 

Võimalus hüvitada oma töötajatele soovi korral kuni 100€ väärtuses tervist edendavaid teenuseid on kaua oodatud maksusoodustus.

Kuid enne maksumuudatuse kasutamist tuleks kindlasti tutvuda nii kohustuste ja võimalustega ja viia nendega kurssi ka oma töötajad, et maksusoodustus ei muutuks ettevõtjale lisamakseks.

 

Maksu- ja Tolliameti veebilehelt on leitav täpsem info tervise- ja spordikulude maksusoodustuste kohta.

Tagasi nimekirja

Tasuta artikkel:

3 sammu, mida teha, et dokumendid ettevõttes korras oleks!

Loe kohe