fbpx
Menüü

2019. läbi viidud 2. töökoha tervisedenduse uuringu tulemused toovad välja tööandjate valukohad ja võimalused

Tervise Arengu Instituut viis kevadel läbi teise  töökoha tervisedendust käsitleva uuringu. Uuringu eesmärgiks oli ülevaate saamine tervist toetavatest praktikatest töökohal ning terviseteemadega tegelemist toetavatest ja takistavatest asjaoludest.

Uuring annab muuhulgas vastused järgmistele teemadele:

  • Tervisedenduse suunad ja tulemuslikkus erineva suurusega organistasioonides- miks mõnes organisatsioonis tegeletakse töötajate heaoluga edukamalt?
  • Kuidas on tööandjate tegevusi mõjutanud erisoodustusmaksust vabastamine 400 euro ulatuses aastas?
  • Kuidas kaasatakse töötajaid tervisealastesse tegevustesse?
  • Milliseid tervisedenduslikke tegevusi praktiseeritakse erinevates organisatsioonides?
  • Millist rolli mängib organisatsioonides üksteise märkamine ja tunnustamine vaimse tervise hoidmiseks?
  • Kuidas saab heaolu kasvatamisse töökohal panustada riik, ettevõtte juhid ja igaüks ise?

Külli Luuk, Tervise Arengu Instituut töökohtade valdkonna vanemspetsialist räägib 2019. aastal läbi viidud 2. töökoha tervisedenduse uuringust. Tule kuula Töötervishoiu ja Tööohutuse Treffil, 29.01.2020, registreeru siin.