Menüü

4 ideed, kuidas viia läbi töötajate juhendamine

Kõikidele uutele töötajatele tuleb enne tööle asumist läbi viia juhendamine, kuidas ohutult tööd teha. Uute töötajate juhendamine jaguneb – sissejuhatav juhendamine ja esmajuhendamine töökohal.

Puudulik juhendamine ja väljaõpe on Tööinspektsiooni statistika kohaselt kõikidest rikkumistest teisel kohal, kuid kindlasti on see kõige tõhusam meetod tööõnnetuste ja kutsehaiguste ennetamiseks.

Kui töötajad on puudulikult juhendatud, ei oska nad vältida tööõnnetusi ning teadmatusest rikuvad oma tervist. Lisaks on õigesti juhendatud töötaja efektiivsem ja tulemuslikum.

On arusaadav, et uut töötajat tahetakse võimalikult kiiresti tööle saata ja liiga pikaks juhendamiseks aega pole. Kuid uskuge, hiljem tööõnnetuste ja kutsehaigustega tegelemine võtab veel rohkem aega ja siis juba ka palju raha. Odavam ja tõhusam on seda kõike ennetada läbi õige ja tulemusliku juhendamise.

Kuidas seda siis saavutada?

 

1) Juhendada tuleb kõiki uusi töötajad

Arvatakse, et juhendada tuleb neid töötajaid, kelle töö on ohtlik. Täiesti ohutut tööd pole olemas.

Iga töö juures on oht tööõnnetusteks ja kutsehaigusteks. Siia alla käivad ka kontoritöötajad. Kontoritöötajate suurim oht on istuvast tööasendist tingitud luu – ja lihaskonnahaigused, mille tõhusaks ennetusviisiks on ergonoomiliselt õiges tööasendis töötamine ja puhkepausidest kinnipidamine.

Juhendamised jagunevad kaheks:

  • Sissejuhatav juhendamine, mille viib läbi töökeskkonnaspetsialist vastavalt juhendile “Sissjuhatav juhend”.
  • Esmajuhendamine töökohal, mille viib läbi tööandja poolt määratud pädev isik. Siin teostatakse juhendamine ohutusjuhendite alusel.

 

2) Juhendamine ei tohi kujuneda karistuspingiks

Esmajuhendamine ei saa olla esimene katsumus, mille alusel töötaja tõestab, et sobib konkreetset tööd tegema ja kohe kindlasti ei tohiks juhendamine näida kui formaalne kohustus, mis on vaja ära teha.

Juhendamise vorm võiks olla mõlemapoolne vestlus ja arutelu, kuidas vältida ohtusid ning oma tervist säästa. Ärge jätke töötajat üksi nõupidamiste ruumi suure mapi taha ja andke mõista, et tunni aja pärast olgu mapp läbi töötatud või muidu… .Pigem tuleks selle jaoks võtta aega, tagada sõbralik ja usaldusväärne keskkond, siis kinnistub töötajale kogu info paremini.

 

3) Kasuta erinevaid õpimeetodeid

Inimesed omandavad infot erinevalt ja juhendamine peaks seda toetama. Kui me anname töötajale hunnik juhendeid läbi lugeda, siis sellest on healjuhul meeles vaid 25%. Ja olgem ausad, ise ka ei viitsiks!

Me peame info töötajani viima mitme kanali kaudu – lugemine, vestlemine, visualiseerimine. Visualiseerimiseks kasuta pilte oma töökeskkonnast, et illustreerida ohtlikke olukordi, mis just teie töökeskkonnas esineda võivad.

Hästi toredad ja õpetlikud tööohutusalased videod leiad aadressilt www.napofilm.net.

Ja miks mitte lasta ka ise teha oma ettevõtte põhine ohutusvideo? Eelpoolnimetatud meetoditega kinnitad ohutusalase materjali palju paremini ning tõestad, et ohutus on teie ettevõttes tähtis.

 

4) Hoia materjali maht nii suurena kui vajalik, kuid nii väiksena kui võimalik

Juhendamise materjalideks on erinevad juhendid, sh. ohutusjuhendid. Ohutusjuhendid koostatakse tavaliselt väga pikad ja mahukad – justkui tahetakse kellelegi tõestada oma tarkust. Juhend peaks olema võimalikult kompaktne hõlmates infot olulistest ohutusnõuannetest, kasutatavatest isikukaitsevahenditest, tervist säästvatest töövõtetest ja – asenditest ning kasutatavatest ohutusmärguannetest. Pikki ja lohisevaid tekste ei jõua keegi lugeda. Mida lühem ja konkreetsem, seda parem.

 

Juhendamise vormistamine seaduse aspektist

Juhendamine tuleb uuele töötajale läbi viia enne tööle asumist ja tuleb fikseerida kirjalikult. See, kuidas juhendamine on vormistatud pole reglementeeritud, küll on kohustuslikud teatud andmed:
1) Juhendamise või väljaõppe kuupäev ja kestus
2) Juhendatava ees – ja perekonnanimi ning amet
3) Struktuuriüksus, kuhu töötaja tööle suunati
4) Täiendjuhendamise põhjus
5) Töötajale tutvustatud juhendite ja õigusaktide nimetused
6) Iseseisvale tööle lubamise kuupäev

Kindlasti tuleb juhendamiste, väljaõppe ja iseseisvale tööle lubamise kohta võtta töötajalt allkiri.

 

Muuda juhendamine iga-aastaseks traditsiooniks

Esmaste juhendite jagamine ei pea olema ühekordne ebameeldiv tegevus. Ka ohutusalased koolitused on töötajate juhendamine. Soovitame kord aastas läbi viia nö. Tööohutuspäeva, kus räägitakse olulisematest ohutusnõuetest või käsitletakse mõnda konkreetset ohutusalast teemat, näiteks ergonoomika, isikukaitsevahendite kasutamine jne.

Kokkuvõteks on juhendamine ülivajalik ennetusmeede tööõnnetuste ja kutsehaiguste ennetamiseks. Anname töötajale võimaluse ennast ise kaitsta ja uskuge mind, see kajastub lõpuks ka ettevõtte majandustulemustes.

 

Lae alla kasulikud tasuta vormide näidised

Vaata lähemalt tasuta vormide näidiseid – need aitavad töötervishoiu ja tööohutuse juurutamisega Sinu ettevõttes.

Tagasi nimekirja

Tasuta artikkel:

3 sammu, mida teha, et dokumendid ettevõttes korras oleks!

Loe kohe