Menüü

Avalikud koolitused

Sellel lehel on meie pakutavad avalikud koolitused.

Soovid ettevõttesse sisekoolitust? Loe sisekoolitustest lähemalt siit.

 

Meie korraldatavad koolitused vastavad Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe korrale.

Kellel on vajalik läbida tööohutuse koolitusi? Selle vastuse leiad meie blogist.

Kus koolitused toimuvad?

Koht: Rävala 8, Tallinn
Hind: 150 eurot + KM (24 tunnine koolitus)
Hind: 85 eurot  + KM (8 tunnine koolitus, võimalik valida endale sobiv päev 24 tunnise koolituskava päevast)
Hind sisaldab: õppetööd, mahukaid õppematerjale, kohvipause
Koolituste ajad leiad alltoodud linkidelt:

Registreeru 24-tunnisele tööohutuse- ja töötervishoiu väljaõppele siin.

Registreeru 8-tunnisele täiendõppele siin.

Klient meist “Antud koolitus oli väga meeldejääv, kuna mõnevõrra raskele ja keerulisele teemale oli lähenetud ilmekalt. Kasutati palju näiteid ja visuaalseid meetodeid, et materjali paremini kinnistada.” (Loore Laht, Oma Põrsas OÜ)

Täpsem informatsioon koolituse kohta:

Lektorid

Kristi Jõeorg,  Riskianalüüs OÜ juhataja, tunnustatud töötervishoiu ja tööohutuse spetsialist

Jaanika Jelistratov,  Riskianalüüs OÜ tegevjuht, tunnustatud töötervishoiu ja tööohutuse spetsialist

Päevakava kõigil kolmel päeval
09.45-10.00 Registreerimine
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Kohvipaus
15.30-17.00 Koolitus

Kursuse sisu

I päev

1.  Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. Seaduse rakendusala. Töökeskkond.  Tööandja ja töötaja õigused ja kohustused. Töötaja ja tööandja vaheline koostöö. Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus riigi ja ettevõtte tasandil;

2.  Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks;

3.  Töötajate juhendamine ja väljaõpe ettevõttes, töökohal;

4.  Töökeskkonna füüsikalised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele. Töövahendile esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Õnnetusoht;

II päev

1.  Töötajate tervisekontrolli korraldus. Esmaabi korraldus ettevõttes;

2.  Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohal. Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord. Tööolme;

3.  Töökeskkonna bioloogilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele. Töökeskkonna keemilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele. Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide töötervishoiu ja tööohutuse nõuded;

4.  Tööõnnetuste ja kutsehaiguste statistika Eestis ja EL-is. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste teatamine, uurimine ja registreerimine. Tööst põhjustatud haigestumised;

III päev

1.  Psühholoogilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele;

2.  Töökeskkonna füsioloogilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele;

3.  Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Ergonoomia;

4.  Töökeskkonna riskianalüüs, terviseriskide hindamise erinevad meetodid. Töökeskkonna riskideohjamiseabinõud. Tegevuskava koostamine. Töökeskkonna sisekontroll.

Kursusel osalejatele väljastame vastava tunnistuse!

Koolituste ajad leiad alltoodud linkidelt:

Registreeru 24-tunnisele tööohutuse- ja töötervishoiu väljaõppele siin.

Registreeru 8-tunnisele täiendõppele siin.