fbpx
Menüü

KOOLITUSED

Kõikide valdkondade koolitustele registreerimine

Õppevorm Koolituse nimetus Asukoht Registreerimine Telefon
E-ÕPE 24-h tööohutuse e-õpe  e-õppe keskkond ohutus@protectestonia.ee 5683 0811
E-ÕPE 8-h tööohutuse e-õpe P1, P2, P3  e-õppe keskkond ohutus@protectestonia.ee 5683 0811
Kontaktne Kõrgtööde ja piiratud tingimustes tööd sisekoolitus ohutus@protectestonia.ee 5683 0811
Kontaktne Isikukaitsevahendid sisekoolitus ohutus@protectestonia.ee 5683 0811
Kontaktne Esmaabi koolitus 16h ja 8h sisekoolitus/avalik info@protectestonia.ee 5850 0479
Kontaktne Tuletööde koolitus sisekoolitus info@protectestonia.ee 5850 0479
Kontaktne Kemikaaliohutus sisekoolitus/e-õpe info@protectestonia.ee 5850 0479
Online Kemikaaliohutus online info@protectestonia.ee 5850 0479

Tööohutuse valdkonna koolituse lisainfo

Meie poolt korraldatavad 24 tunnine töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe ja 8 tunnine täiendusõpe, vastavad Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe korrale.

Tegevusloa kood: 217306

E-õpe 

Hind: 115 eurot + KM (24 aka. tunnine e-õpe P1, P2 ja P3 kokku
Hind: 59 eurot  + KM (8 aka. tunnine e-õpe P1, P2 ja P3 eraldi
Koolituse teemad:
 • P1 Töötervishoiu ja tööohutuse üldine käsitlus, Tööõnnetused ja kutsehaigused, Tööohutusalane juhendamine ja ohutusjuhendid, Tundlikud töötajad, Töökohale esitatavad nõuded
 • P2 Füüsikalised ohutegurid, Keemilised ohutegurid, Bioloogilised ohutegurid, Füsioloogilised ohutegurid, Psühhosotsiaalsed ohutegurid
 • P3 Esmaabi, Isikukaitsevahendid, Ohumärguanded, Töökeskkonna riskianalüüs, Sisekontroll
Hind sisaldab: videomaterjali, õppematerjale ja dokumendipõhjasid, testi, tunnistust

E-õppele registreerumisel on  toimumise kohaks Protect Estonia OÜ e-õppe keskkond.

  • Registreerumisel saadetakse osalejale link e-õppe keskkonda sisenemiseks.
  • Koolitusel osalemiseks on vajalik internet ja arvuti.
  • Koolitust saab läbida esmasest registreerimisest 30 päeva jooksul osalejale sobival ajal ja kohas. Koolitust saab vajadusel jätkata pooleli jäänud kohast.

Kontaktõpe 

Tallinn (Ülemiste City), Protect Estonia OÜ

Hind: 150 eurot + KM (24 h koolitus)
Hind: 85 eurot  + KM (8 h koolitus)
8 h koolitusel võimalik valida 24 h koolituskava hulgast üks sobiva sisuga 8 h täiendõppe koolituspäev.
Hind sisaldab: õppetööd, mahukaid õppematerjale, kohvipause

Kontaktsele koolitusele registreerumisel on toimumise kohaks Tallinn, Ülemiste City.

Kui kontaktse koolituse toimumiskoht on asendatud sõnaga Online, toimub koolitus koos lektoriga veebikeskkonnas.

  • Registreerumisel saadetakse link ONLINE keskkonda sisenemiseks.
  • Koolitusel osalemiseks on vajalik internet ja arvuti.
  • Koolitus toimub kolmel päeval kohandatud ajakavaga, ajakavast teavitatakse registreerujaid. Ajakava muudatus ei mõjuta sisuliste teemablokkide omandamist.