fbpx
Menüü

Avalikud koolitused

Meie poolt korraldatavad avalikud, 24 tunnine töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe ja 8 tunnine täiendusõpe, vastavad Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe korrale.

Millistel ettevõtetel on vajalik suunata enda ettevõttest töötajaid tööohutuse koolitusele? Selle vastuse leiad meie blogist.

Tegevusloa kood: 217306

Kus koolitused toimuvad?

TALLINN – Lõõtsa 8a (Ülemiste City), Protect Estonia OÜ ruumides (I korrus).
Hind: 150 eurot + KM (24 tunnine koolitus)
Hind: 85 eurot  + KM (8 tunnine koolitus, võimalik valida 24 tunnise koolituskava hulgast ÜKS sobiva sisuga 8 tunnine täiendõppe koolituspäev)
Hind sisaldab: õppetööd, mahukaid õppematerjale, kohvipause
Koolituste kalender:

 

Koolituse kuupäev Koolituse nimetus Asukoht Registreeri 24h koolitusele Registreeri 8h koolitusele

TÄHELEPANU! KOOLITUS VIIDI ÜLE! 19 – 21.01. 2021

24-tunnine tööohutuse- ja töötervishoiu väljaõpe  

Juba registreerinud osaleja viiakse automaatselt üle 16-18.02.2021 koolitusele. 

Lõõtsa 8a, TALLINN KOOLITUS VIIDI ÜLE 16-18.02 2021.

KOOLITUS VIIDI ÜLE 16.18.02.2021.

16 – 18.02. 2021 24-tunnine tööohutuse- ja töötervishoiu väljaõpe Lõõtsa 8a, TALLINN Registreeri siin Registreeri siin
23 – 25.03. 2021 24-tunnine tööohutuse- ja töötervishoiu väljaõpe Lõõtsa 8a, TALLINN Registreeri siin Registreeri siin
20 – 22.04. 2021 24-tunnine tööohutuse- ja töötervishoiu väljaõpe Lõõtsa 8a, TALLINN Registreeri siin Registreeri siin
25 – 27.05. 2021 24-tunnine tööohutuse- ja töötervishoiu väljaõpe Lõõtsa 8a, TALLINN Registreeri siin Registreeri siin
15 – 17.06. 2021 24-tunnine tööohutuse- ja töötervishoiu väljaõpe Lõõtsa 8a, TALLINN Registreeri siin Registreeri siin

PS!

  • Koolitusele registreerumisel on kontaktse koolituse toimumise kohaks Lõõtsa 8a, Ülemiste City.
  • Kui toimumiskoht on asendatud sõnaga VEEBIKOOLITUS, toimub koolitus LIVE versioonina koos lektoriga ONLINE keskkonnas.
    • Registreerumisel saadetakse link ONLINE keskkonda sisenemiseks.
    • Koolitusel osalemiseks on vajalik internet ja arvuti.
    • Koolitus toimub kolmel päeval kohandatud ajakavaga, ajakavast teavitatakse registreerujaid. Ajakava muudatus ei mõjuta sisuliste teemablokkide omandamist.

Päevakava kõigil kolmel päeval
09.45-10.00 Registreerimine
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Kohvipaus
15.30-17.00 Koolitus

Kursuse sisu

I PÄEV

10.00-11.30 Töötervishoiu ja tööohutuse seadus sealhulgas töötajate teavitamine ja kaasamine ning töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu roll ja ülesanded, töötervishoiu ja tööohutuse riiklik järelevalve.

11.45-13.15 Tööõnnetusest ja tööga seotud haigestumisest teavitamine ja nende uurimine, tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral.

13.45 – 15.15 Töötajate juhendamise ja väljaõppe korraldamine.

15.30-17.00 Psühhosotsiaalsed ohutegurid töökeskkonnas sealhulgas ohutegurite tuvastamine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks.

II PÄEV

10.00-11.30  Füüsikalised ohutegurid töökeskkonnas  sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks, isikukaitsevahendite ja ohumärgistuse kasutamine.

11.45-13.15  Keemilised ohutegurid töökeskkonnas sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks, isikukaitsevahendite ja ohumärgistuse kasutamine.

13.45 – 15.15 Bioloogilised ohutegurid töökeskkonnas sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks, isikukaitsevahendite ja ohumärgistuse kasutamine.

15.30-17.00 Füsioloogilised ohutegurid ja ergonoomika töökeskkonnas, töökohtade kohandamine sealhulgas ohutegurite tuvastamine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks.

III PÄEV

10.00-11.30 Esmaabi ja tervisekontrolli korraldus ettevõttes.

11.45-13.15 Töökoht, tööolme, isikukaitsevahendid ja ohumärgistus töökeskkonnas ning töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine.

13.45 – 15.15 Töökeskkonna riskianalüüsi koostamine sealhulgas töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine.

15.30-17.00 Sisekontrolli korraldamine ettevõttes, tegevuskava koostamine.

 

Soovid tellida 24 või 8 tunni koolitust ettevõttesse sisekoolitusena? Loe sisekoolitustest lähemalt siit.

Klient meist “Antud koolitus oli väga meeldejääv, kuna mõnevõrra raskele ja keerulisele teemale oli lähenetud ilmekalt. Kasutati palju näiteid ja visuaalseid meetodeid, et materjali paremini kinnistada.” (Loore Laht, Oma Põrsas OÜ)