Menüü

8 tunnine töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe koolitus

Koolitusinfo:

Koht: Rävala 8, Tallinn
Hind: 85 eurot  + KM
Hind sisaldab: õppetööd, mahukaid õppematerjale, kohvipause
Tunnistus: Kursusel osalejatele väljastame täiendõppe läbimist kinnitava tunnistuse!
Vali sobiv täiendõppe koolituse kuupäev siit: 8-tunnisele täiendõppele siin.
NB! 8 tunnine täiendõppe läbimiseks on võimalik valida endale sobiv päev 24 tunnise koolituskava päevast.

Päevakava
09.45-10.00 Registreerimine
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Kohvipaus
15.30-17.00 Koolitus

Siin on toodud erineva sisuga koolituspäevad, mille hulgast on võimalik valida üks sobiva sisuga 8 tunnine täiendõppe koolituspäev:

I päev 24 tunnisest kavast

1.  Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. Seaduse rakendusala. Töökeskkond.  Tööandja ja töötaja õigused ja kohustused. Töötaja ja tööandja vaheline koostöö. Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus riigi ja ettevõtte tasandil;

2.  Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks;

3.  Töötajate juhendamine ja väljaõpe ettevõttes, töökohal;

4.  Töökeskkonna füüsikalised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele. Töövahendile esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Õnnetusoht;

II päev 24 tunnisest kavast

1.  Töötajate tervisekontrolli korraldus. Esmaabi korraldus ettevõttes;

2.  Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohal. Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord. Tööolme;

3.  Töökeskkonna bioloogilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele. Töökeskkonna keemilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele. Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide töötervishoiu ja tööohutuse nõuded;

4.  Tööõnnetuste ja kutsehaiguste statistika Eestis ja EL-is. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste teatamine, uurimine ja registreerimine. Tööst põhjustatud haigestumised;

III päev 24 tunnisest kavast

1.  Psühholoogilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele;

2.  Töökeskkonna füsioloogilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele;

3.  Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Ergonoomia;

4.  Töökeskkonna riskianalüüs, terviseriskide hindamise erinevad meetodid. Töökeskkonna riskideohjamiseabinõud. Tegevuskava koostamine. Töökeskkonna sisekontroll.

Registreeru siin: 8-tunnisele täiendõppele siin.