fbpx
Menüü

8 tunnine töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppe koolitus

Koolitusinfo:

TALLINN – Rävala 8
TARTU – Tartu Tervishoiu Kõrgkkooli (Nooruse 5)
Hind: 85 eurot  + KM
Hind sisaldab: õppetööd, mahukaid õppematerjale, kohvipause
Tunnistus: Kursusel osalejatele väljastame täiendõppe läbimist kinnitava tunnistuse!
Vali sobiv täiendõppe koolituse kuupäev siit: 8-tunnisele täiendõppele siin.
NB! 8 tunnine täiendõppe läbimiseks on võimalik valida endale sobiv päev 24 tunnise koolituskava päevast.

Päevakava
09.45-10.00 Registreerimine
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Kohvipaus
15.30-17.00 Koolitus

Siin on toodud erineva sisuga koolituspäevad, mille hulgast on võimalik valida ÜKS sobiva sisuga 8 tunnine täiendõppe koolituspäev:

I PÄEV

10.00-11.30 Töötervishoiu ja tööohutuse seadus sealhulgas töötajate teavitamine ja kaasamine ning töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu roll ja ülesanded, töötervishoiu ja tööohutuse riiklik järelevalve.

11.45-13.15 Tööõnnetusest ja tööga seotud haigestumisest teavitamine ja nende uurimine, tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral.

13.45 – 15.15 Töötajate juhendamise ja väljaõppe korraldamine.

15.30-17.00 Psühhosotsiaalsed ohutegurid töökeskkonnas sealhulgas ohutegurite tuvastamine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks.

II PÄEV

10.00-11.30  Füüsikalised ohutegurid töökeskkonnas  sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks, isikukaitsevahendite ja ohumärgistuse kasutamine.

11.45-13.15  Keemilised ohutegurid töökeskkonnas sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks, isikukaitsevahendite ja ohumärgistuse kasutamine.

13.45 – 15.15 Bioloogilised ohutegurid töökeskkonnas sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks, isikukaitsevahendite ja ohumärgistuse kasutamine.

15.30-17.00 Füsioloogilised ohutegurid ja ergonoomika töökeskkonnas, töökohtade kohandamine sealhulgas ohutegurite tuvastamine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks.

III PÄEV

10.00-11.30 Esmaabi ja tervisekontrolli korraldus ettevõttes.

11.45-13.15 Töökoht, tööolme, isikukaitsevahendid ja ohumärgistus töökeskkonnas ning töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine.

13.45 – 15.15 Töökeskkonna riskianalüüsi koostamine sealhulgas töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine.

15.30-17.00 Sisekontrolli korraldamine ettevõttes, tegevuskava koostamine.

 

Registreeru siin: 8-tunnisele täiendõppele siin.