fbpx
Menüü

24 tunnine töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus

Toimumiskoht:

TALLINN – Lõõtsa 8a, Tallinn
Hind: 150 eurot + KM (24 tunnine koolitus)
Hind sisaldab: õppetööd, mahukaid õppematerjale, kohvipause
Tunnistus: Kursusel osalejatele väljastame väljaõppe läbimist kinnitava tunnistuse!

Registreeru: 24-tunnisele tööohutuse- ja töötervishoiu väljaõppele siin.

Päevakava kõigil kolmel päeval
09.45-10.00 Registreerimine
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Kohvipaus
15.30-17.00 Koolitus

Kursuse sisu

I PÄEV

10.00-11.30 Töötervishoiu ja tööohutuse seadus sealhulgas töötajate teavitamine ja kaasamine ning töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu roll ja ülesanded, töötervishoiu ja tööohutuse riiklik järelevalve.

11.45-13.15 Tööõnnetusest ja tööga seotud haigestumisest teavitamine ja nende uurimine, tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral.

13.45 – 15.15 Töötajate juhendamise ja väljaõppe korraldamine.

15.30-17.00 Psühhosotsiaalsed ohutegurid töökeskkonnas sealhulgas ohutegurite tuvastamine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks.

II PÄEV

10.00-11.30  Füüsikalised ohutegurid töökeskkonnas  sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks, isikukaitsevahendite ja ohumärgistuse kasutamine.

11.45-13.15  Keemilised ohutegurid töökeskkonnas sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks, isikukaitsevahendite ja ohumärgistuse kasutamine.

13.45 – 15.15 Bioloogilised ohutegurid töökeskkonnas sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks, isikukaitsevahendite ja ohumärgistuse kasutamine.

15.30-17.00 Füsioloogilised ohutegurid ja ergonoomika töökeskkonnas, töökohtade kohandamine sealhulgas ohutegurite tuvastamine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks.

III PÄEV

10.00-11.30 Esmaabi ja tervisekontrolli korraldus ettevõttes.

11.45-13.15 Töökoht, tööolme, isikukaitsevahendid ja ohumärgistus töökeskkonnas ning töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine.

13.45 – 15.15 Töökeskkonna riskianalüüsi koostamine sealhulgas töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine.

15.30-17.00 Sisekontrolli korraldamine ettevõttes, tegevuskava koostamine.

Koolituse lõpp