Menüü

24 tunnine töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus

Toimumiskoht:

Koht: Rävala 8, Tallinn
Hind: 150 eurot + KM (24 tunnine koolitus)
Hind sisaldab: õppetööd, mahukaid õppematerjale, kohvipause
Tunnistus: Kursusel osalejatele väljastame väljaõppe läbimist kinnitava tunnistuse!

Registreeru siin: 24-tunnisele tööohutuse- ja töötervishoiu väljaõppele siin.

Päevakava kõigil kolmel päeval
09.45-10.00 Registreerimine
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Koolitus
15.15-15.30 Kohvipaus
15.30-17.00 Koolitus

Kursuse sisu

I päev

1.  Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. Seaduse rakendusala. Töökeskkond.  Tööandja ja töötaja õigused ja kohustused. Töötaja ja tööandja vaheline koostöö. Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus riigi ja ettevõtte tasandil;

2.  Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks;

3.  Töötajate juhendamine ja väljaõpe ettevõttes, töökohal;

4.  Töökeskkonna füüsikalised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele. Töövahendile esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Õnnetusoht;

II päev

1.  Töötajate tervisekontrolli korraldus. Esmaabi korraldus ettevõttes;

2.  Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohal. Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord. Tööolme;

3.  Töökeskkonna bioloogilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele. Töökeskkonna keemilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele. Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide töötervishoiu ja tööohutuse nõuded;

4.  Tööõnnetuste ja kutsehaiguste statistika Eestis ja EL-is. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste teatamine, uurimine ja registreerimine. Tööst põhjustatud haigestumised;

III päev

1.  Psühholoogilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele;

2.  Töökeskkonna füsioloogilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele;

3.  Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded. Ergonoomia;

4.  Töökeskkonna riskianalüüs, terviseriskide hindamise erinevad meetodid. Töökeskkonna riskideohjamiseabinõud. Tegevuskava koostamine. Töökeskkonna sisekontroll.

Registreeru siin: 24-tunnisele tööohutuse- ja töötervishoiu väljaõppele siin.