fbpx
Menüü

Andmekaitsereeglid

Andmekaitsereeglid

Protect Estonia OÜ 

Protect Estonia OÜ („Protect“ või „Meie“) pakub töötervishoiu ja tööohutuse teenuseid. Soovime anda oma panuse ohutu ja tervistsäästva töökeskkonna loomiseks.

Sama vastutustundlikult ja kompromissitult nagu suhtume oma töösse, suhtume ka isikuandmete töötlemisse ja isikuandmete turvalisuse tagamisse. Käesolevad andmekaitsereeglid kirjeldavad üldpõhimõtteid ja väärtuseid, mida järgime isikuandmete töötlemisel.

Palun arvestage, et võime reegleid aeg-ajalt ajakohastada. Kehtivad reeglid on kättesaadavad veebilehel www.riskianaluus.ee .

Meie kui vastutav töötleja

Me oleme isikuandmete vastutav töötleja. Töötleme isikuandmeid oma igapäevases majandustegevuses, s.o töökeskkonnaspetsialisti teenust pakkudes, riskianalüüse koostades, siseauditi käigus dokumentide ülevaatamisel ning teadlikkuse kasvatamisel. Vastutava töötlejana määrame isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid ning teavitame Teid privaatsustingimustes täpsemalt nii isikuandmete töötlemise eesmärkidest, Teie õigustest, kui Meie kohustustest ja vastutusest seonduvalt isikuandmete töötlemisega.

Väärtused ja üldpõhimõtted

Me austame iga isiku õigust oma isikuandmete kaitsele ja anname endast parima, et Meie poolt kogutud Isikuandmeid oleksid kaitstud. Hindame regulaarselt isikuandmete töötlemisega seotud riske ja rakendame asjakohaseid leevendusstrateegiaid riskide maandamiseks.

Me töötleme isikuandmeid alati seaduslikult. Määrame selged eesmärgid ja töötleme isikuandmeid ainult nendel eesmärkidel. Kogume ja töötleme ainult asjakohaseid ja vajalikke isikuandmeid.

Me rakendame erinevaid meetmeid (füüsilisi, tehnilisi, organisatoorseid) Isikuandmete kaitsmiseks ebaseadusliku või omavolilise hävitamise, kaotsimineku, muutmise, avaldamise, omandamise või neile lubamatu juurdepääsu eest.

Õigusaktide nõuetest tulenevalt võib Meil olla kohustus isikuandmeid avaldada või isikuandmetele juurdepääsu võimaldada ametiasutustele ja järelevalveasutusele. Lisaks võime edastada isikuandmeid meie volitatud töötlejale, kui see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks.

Nõuame ja eeldame oma lepingupartneritelt, et nad oleksid Isikuandmete töötlemisel hoolikad ja eetilised ning hoiaksid isikuandmete turvalisust.

Me säilitame isikuandmeid ainult nii kaua kuni säilitamine on nõutav õigusaktide või lepingu kohaselt või vajalik Meie äritegevuseks. Säilitamise lõpetamisel kustutame Isikuandmed jäädavalt.

Me peame oluliseks ja panustame sellesse, et Meie töötajad teaksid ja täidaksid Meil kehtivaid privaatsusnõudeid.

Küpsised

Kasutame oma veebilehel ”küpsiseid”, millega saate nõustuda, kui otsustate Meie veebilehte kasutada. “Küpsised” aitavad meil Teile pakutavaid teenuseid parandada ja Teie jaoks mugavamaks muuta.

Kogume andmeid selle kohta, kuidas kasutajad meie veebilehega ja/või rakendusega suhtlevad. Peale selle kogume teavet teie arvutist või seadmest, nagu näiteks IP-aadress, teie kasutatav veebilehitseja ja keeleseaded.

Andmed selle kohta, kuidas kasutaja meie veebilehti ja rakendusi kasutab, kasutatakse statistilistel eesmärkidel meie veebilehtede ja rakenduste parandamiseks ja kliendile kohandatud sisu kuvamiseks.

Kui veebi sirvides eelistate, et Teie isikuandmeid meie veebisaidile tulles ei töödeldaks, saate aktiveerida oma veebilehitseja privaatse sirvimise (private browsing) funktsiooni.

Teie õigused

Teil on kontroll oma Isikuandmete üle, millest tulenevalt on Teil mh õigus oma Isikuandmetega tutvuda, taotleda Meilt Isikuandmete parandamist, õigus olla unustatud, õigus Isikuandmete töötlemise piiramisele, esitada vastuväiteid Isikuandmete töötlemisele, õigus Isikuandmete ülekandmisele ja õigus võtta tagasi Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek.

Teil on õigus esitada kaebus Andmekaitseinspektsioonile Meie tegevuse kohta Isikuandmete töötlemise osas (www.aki.ee).