fbpx
Menüü

Online-koolitus: Millele pöörata tähelepanu töötervishoiu ja tööohutuse korraldamisel eriolukorra ajal?

Online-koolitus: Millele pöörata tähelepanu töötervishoiu ja tööohutuse korraldamisel eriolukorra ajal?

Praegune eriolukord toob tööandjatele ja töötajatele kaasa uusi väljakutseid tööohutuse ja töötervishoiu korraldamisel. Lisaks paneb see proovile koostöö ja töö sisulise toimimise, kuna paljud töötajad on kodukontoris.

Räägime veebiseminaril:

* Kuidas korraldada tööohutust selliselt, et Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevad tööandja kohustused oleksid täidetud ja töötaja õigustega oleks arvestatud?

* Kuidas ajakohastada bioloogiliste ohutegurite osa töökeskkonna riskianalüüsis ja ohutusjuhendites?

* Millele pöörata tähelepanu kodukontoris?

* Millele pöörata tähelepanu töökohtadel, kus töötajad peavad eriolukorras koos ettevõttes kohapeal töötama?

* Kuidas hoida enda ja kolleegide vaimset tervist praeguses olukorras?

* Mille alusel panna kokku head hügieeni juhist?

* Kuidas panna kokku head kriisijuhist?

* Milline on vaade tulevikku?

* Jagame häid praktikaid ja kogemusi

Kui koolitusel osalemisel on soov saada tunnistus, tuleb esitada peale online-koolituse läbimist iseseisev töö.

Aeg ja keskkond: 24.aprill 2020.a Zoom keskkond. Koolitusele registreerumisel saadetakse Teile kutse koos veebiseminari ligipääsu lingiga.

Lektor: Kristi Jõeorg,  Riskianalüüs OÜ tegevjuht, tunnustatud töötervishoiu ja tööohutuse spetsialist.

Sihtgrupp: Töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed, personalijuhid, tippjuhid, meeskondade juhid

Koolituse maht: 2 ak/h või 8 ak/h koos iseseisva töö esitamisega

Õppevorm ja kasutatavad meetodid: Loeng, küsimused-vastused ja arutelud

Päevakava : 13.00-14.30 loeng, arutelud, küsimused-vastused. Vahepeal sirutame ja venitame.

Kursuse sisu:

* Kuidas korraldada tööohutust selliselt, et Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevad tööandja kohustused oleksid täidetud ja töötaja õigustega oleks arvestatud?

* Kuidas ajakohastada bioloogiliste ohutegurite osa töökeskkonna riskianalüüsis ja ohutusjuhendites?

* Millele pöörata tähelepanu kodukontoris?

* Millele pöörata tähelepanu töökohtadel, kus töötajad peavad eriolukorras koos ettevõttes kohapeal töötama?

* Kuidas hoida vaimset enda ja kolleegide vaimset tervist praeguses olukorras?

* Mille alusel panna kokku head hügieeni juhist?

* Kuidas panna kokku head kriisijuhist?

* Milline on vaade tulevikku?

* Jagame häid praktikaid ja kogemusi

Kursuse tulemusena osaleja:

* Teab korraldada tööohutust selliselt, et Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevad tööandja kohustused oleksid täidetud ja töötaja õigustega oleks arvestatud?

* Teab, kuidas ajakohastada bioloogiliste ohutegurite osa töökeskkonna riskianalüüsis ja ohutusjuhendites?

* Teab, millele pöörata tähelepanu kodukontoris?

* Teab, millele pöörata tähelepanu töökohtadel, kus töötajad peavad eriolukorras koos ettevõttes kohapeal töötama?

* Teab, kuidas hoida vaimset enda ja kolleegide vaimset tervist praeguses olukorras?

* Teab, mille alusel panna kokku head hügieeni juhist?

* Teab, kuidas panna kokku head kriisijuhist?

 

Hindamiskriteeriumid ja -meetodid:

Kui kursuse läbija soovib lõpetamisel tunnistuse väljastamist, esitab osaleja iseseisva töö 6 tunni mahu osas.

Tunnistuse saamise tingimuseks on 80% koolituse mahu läbimine.

Õpiväljundeid hinnatakse läbi aktiivse osalemise ja praktiliste ülesannete lahendamise vastavalt koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumitele. Läbivalt kasutatakse kujundavat hindamist. Hindamiseks kasutatakse suulist testi.

Hindamine on mitteeristav.

Hind – 25 EUR +km

Hind sisaldab õppetööd, õppematerjale.

Seminarile registreerumiseks:

kirjuta info@riskianaluus.ee , saates registreeruja ees-ja perenimi, e-mail, telefon. Arve saaja andmed. Palun märgi ära, kui soovid tunnistust ja teostad iseseisva töö.