fbpx
Menüü

Ergonoomika töökohal – miks ja kelle jaoks?

Kes meist poleks kuulnud väljendit „ergonoomiline“. Olgu nõnda nimetatud kas mõni uuenduslik töövahend või tavapärane tarbeese, mida kasutab näiteks koduperenaine. Meid aga mõistagi huvitab eelkõige ergonoomika töökohal. Mida see tähendab ja miks on see töötajaid palkava ettevõtte jaoks vägagi tähtis teema?

 

Kõige keskmes on inimese heaolu

Kui rääkida sellest, mida ergonoomika (ka ergonoomia – mõlema mõiste sisu on üks ja seesama) üleüldse tähendab, siis enamasti tuuakse välja järgnev määratlus: ergonoomika on teadus, mis on suunatud peamiselt töövahendite ja -tingimuste kohandamisele inimeste heaolu ja vajaduste põhjal. Niisiis on see orienteeritud peamiselt haiguste ja õnnetuste ennetamisele.

 

Mida aga mõistetakse töökoha all?

Töökoht on ettevõttele kuuluval territooriumil või tööruumis asuv paik, kus mõistagi tehakse tööd. Töökohaga on sageli seotud ka selle ümbrus, juurdepääs ja teised läheduses asuvad töökohad.

Tööandja ülesanne on aga kujundada ja sisustada töökoht sel viisil, et oleks võimalik vältida tööõnnetusi ja kahjusid tervisele ning püüda hoida töötaja head töövõimet ja enesetunnet – see kõik kokku moodustabki mõiste „ergonoomika töökohal“. Istuva töö korral on töökohaks tihtipeale kontorikeskkond, mis seostub tihti ka kõige esimesena kujutlusega istuvast tööst arvuti ees.

Ergonoomiast saab rääkida lisaks töökohaga seotule ka eraelu ja argipäeva võtmes. Näiteks on mõistlik teadmisi kasutustingimuste parendamisest rakendada köögimööblit valides ja üleüldse kodu meelepäraseks kujundamise juures.

Teame ju, et näiteks õige köögitööpinna kõrgus on tegelikult väga tähtis, sest siis on väiksem oht, et tulevikus tekivad sundasendi tõttu probleemid skeleti või lihastega. Vaid paar puuduolevat või ülearust sentimeetrit võivad pikas perspektiivis olla riskiks traumadele või suurendada mõnes kehapiirkonnas väsimust. Veetes iga päev tunde ebamugavas asendis võib aastate lõikes tähendada tagajärjena kutsehaigust.

Ergonoomiliste põhimõtete loomise ja reaalsusesse rakendamisega tegelevad paljude erialade spetsialistid – füsioterapeudid, disainerid, tehnoloogid, teadlased, arstid, psühholoogid, õpetajad, insenerid ja paljud teised. Tegemist on vastutusrikka meeskonnatööga, mille peamine eesmärk on inimese heaolu.

 

Ergonoomika töökohal – tähtis igas valdkonnas

Selle valdkonna asjatundjate teeneid vajavad väga paljud – ettevõtted, riik, pangad, koolid ja haiglad. Niisugust valdkonda, kus vastavaid teadmisi töövahendite ja töökohtade kasutajasõbralikuks muutmisest tarvis ei ole, on keeruline leida.

Töötervishoid ja tööohutus on iga organisatsiooni tegevuses vajalikud osad ning tarvilikud mõlemale poolele – nii töötajale kui tööandjale. Tervise säilitamiseks loodud lahendusi ei kasutata üksnes töötajate tervise tõttu, vaid tegelikult mõjuvad need positiivselt kogu ettevõtte toimimisele ja efektiivsusele.

 

Ergonoomilised töökohad:

 on põhjalikult läbi mõeldud – kõik liigutused, mis töötajad teevad, pole olulised ainult tervise tõttu, vaid võtavad arvesse ka tööprotsessi iseloomu;
 sisaldavad vajadusel ergonoomilisi töövahendeid, mis hoiavad töötaja tervist. Nõnda saab töötaja tegutseda tööl aktiivselt ja tõhusalt ning terviserikete, tõrgete ja ootamatute kulude risk on tunduvalt madalam;
 muudavad töötulemusi märksa paremaks, sest pakuvad head enesetunnet, kuna iga töötaja heaolu jaoks on tähtis mugavate töövahendite olemasolu. Samuti tunne, et tema eest hoolitsetakse.

 

Vaimne heaolu on samavõrd oluline

Ergonoomia ei hõlma üksnes töötaja füüsilist tervist, sest ka vaimne koormus võib tugevalt mõjutada inimese töövõimet ja enesetunnet. Seega tuleks töökoht kohandada töötajale võimalikult mugavaks ja sobivaks viisil, mis aitaks vaimset ülekoormust vältida.

Niisiis on arvesse võetavaid asjaolusid üsna palju. Töökoha loomisel ja tööprotsessi organiseerimisel tuleks mõelda hoolega nii töötaja kehaliste, vaimsete, sooliste kui ka ealiste iseärasuste peale. Lisaks on tähtis teada, kas ja kuidas töötaja töövõime päeva jooksul muutub ja kas ta töötab pikalt üksinda või kollektiivis.

Soovid teada, kas sinu ettevõttes on ergonoomika töökohal hästi korraldatud? Kas puuduvad riskid töötajate füüsilisele ja vaimsele heaolule?

Lihtsaim võimalus seda teada saada – viia läbi töökeskkonna riskianalüüs, kus pööratakse detailset tähelepanu nii töövahenditele kui ka töökeskkonnale.
Iga töötaja hea tervis ja panus on ettevõtte jaoks väärtuslikud!

 

Lae alla kasulikud tasuta vormide näidised

Vaata lähemalt tasuta vormide näidiseid – need aitavad töötervishoiu ja tööohutuse juurutamisega Sinu ettevõttes.

Tagasi nimekirja

Tasuta artikkel:

3 sammu, mida teha, et dokumendid ettevõttes korras oleks!

Loe kohe