fbpx
Menüü

Esmaabikoolituse läbimine võib päästa Sinu elu

Esmaabi on vigastatule või haigele õnnetuskohal osutatav vältimatu abi, millega püütakse hoida kannatanu seisundit stabiilsena kuni lisaabi saabumiseni.

Esmaabikoolitusel omandatud oskuseid ja tegutsemisjulgust võib vaja minna hetkel, kui seda kõige vähem oodata oskad. Kas ettevõttes, bussipeatuses, või kodus.

 

Tööandja kohustuste täitmine tagab edu esmaabi andmisel

Tulenevalt Sotsiaalministri määrusest “Esmaabi korraldus ettevõttes” peavad esmase abi andmiseks vajalikud vahendid olema ettevõtetes nõuetekohaselt märgistatud ja igale töötajale kättesaadavas kohas.

Tööandja kohustuseks on määrata oma ettevõttes esmaabiandja ning tagada talle firma kulul kuueteisttunnine väljaõpe.

Iga kolme aasta järel on esmaabiandjal vaja läbida ka esmaabi täiendõppe koolitus. See nõue võib tunduda bürokraatlikuna, kuid esmase abi andmiseks vajalikke teadmisi ei lähe valdaval enamikul inimestest koolitusele järgnevate aastate jooksul vaja.

Sel hetkel, kui tõesti on vaja kiirelt ja teadlikult tegutseda, ei pruugi aastaid tagasi koolitusel omandatu enam meeles olla. Kasulik info väärib kordamist ja kordamine aitab õpitul vajalikul hetkel meeles püsida.

Kui ettevõttes töötavad inimesed mitmes vahetuses, peab igas vahetuses tööl olema üks esmaabiandja koolituse läbinud inimene. Suures ja paljude töötajatega ettevõttes võib olla ka mitu esmaabiandjat. On võimalik, et mitme esmaabiandja kohaolu on üks töökeskkonna riskianalüüsiga leitud vajalikke tööohutuse tagamise tegureid suures ettevõttes.

Esmaabi andmise koolituse läbinud isik, peaks olema kõigile kaastöötajatele ära tuntav nii nägu- kui ka nimepidi. Nii on saadakse vajadusel abi kiiremini, sest osatakse kohe pöörduda õige inimese poole.

Tööandja ülesanne on kõiki töötajaid esmaabiandja kontaktidest teavitada. Samuti tuleb tööandjal töötajaid informeerida, kui ettevõttes vahetub esmase abi andja kohustusi täitev inimene.

 

Esmaabikoolitus annab julguse aidata

16-tunnine esmaabiandja koolitus annab vajalikud teadmised, kuidas terviserikke või õnnetuse korral inimest aidata. Lisaks sellele aitab koolitus ka teadlikuks saada vigadest, mida esmaabi vajava juhtumi puhul tihti tehakse.

Esmast abi osutav isik peab säilitama kriitilises olukorras rahu ja toimima koolitusel õpetatud viisil. Kõigepealt hinnates olukorda ning sellest lähtuvalt otsustades edasised sammud. Iga olukord on erinev.

Arstiabi vajava esmaabijuhtumi korral on koheselt vaja informeerida häirekeskust, helistades numbrile 112.

Kui esmase abi andjal on vajalik jääda kannatanut abistama, on tarvilik hetkega leida teine inimene, kes häirekeskusesse helistab. Kõne võib kujuneda oodatust pikemaks ja ühe käega telefoni hoides on keerukas aidata abivajajat, näiteks hoides õigel kohal rõhtsidet või siduda haava.

Häirekeskusesse helistades on vajalik öelda:

• Mis juhtus
• Kus juhtus
• Kellega juhtus

Häirekeskuse spetsialist küsib täpsustavaid küsimusi, ning tõenäoliselt palub mõneks hetkeks veel liinile jääda. Kõne lõpetamine on lubatud ainult tema loal.

Ettevõtte juhataja ülesanne on kõiki töötajaid esmase abi andja kontaktidest teavitada. Samuti tuleb töötajaid informeerida, kui ettevõttes vahetub esmaabiandja kohustusi täitev inimene.
16-tunnisel esmaabikoolitusel õpitakse muuhulgas:

• hindama kannatanud seisundit
• elustamist
• hingamisteede puhastamist
• erinevaid sidumise ja lahastamise tehnikaid
• verejooksu peatamist
• šoki äratundmist
• vajalikke tegevusi:
o ajukahjustuse kahtlustuse korral
o põletuse korral
o külmakahjustuse korral
o mürgistuse kahtlustuse korral

Mõnda neist oskustest võib elus vaja minna kõige ootamatumal hetkel, kas tööl või väljaspool tööaega ja -kohta.
Riskianalüüs OÜ saab aidata hinnata, mitu esmaabiandjat vajab Sinu ettevõte. See sõltub töökorraldusest ettevõttes, töötjate arvust ja struktuuriüksustest.

Lisaks nõustame üldise esmaabikorraldusliku poole osas – Mida on vaja tööohutuse tagamiseks lisaks esmase abi koolituse läbinud töötajatele? Esmase abi vahendeid, võimalikke märgistusi, või ohutusjuhendite koostamist? Aitame leida vastused kõigile tekkivatele küsimustele.

Töökeskkonna siseaudit on soovituslik esimene samm ettevõtte vajaduste hindamisel, ning sellest soovitame reeglina alustada.

Siseauditis kaardistatud kitsaskohad aitavad leida just Sinu ettevõtte jaoks vajalikud järgmised sammud tööohutuse ja -tervishoiu tagamiseks.
Kui soovid nõu esmaabikoolituse vajaduse hindamisega, siis võta minuga ühendust.

Jaanika Jelistratov

Riskianalüüs OÜ

jaanika@riskianaluus.ee

või täida hinnapäring SIIN

 

Lae alla kasulikud tasuta vormide näidised

Vaata lähemalt tasuta vormide näidiseid – need aitavad töötervishoiu ja tööohutuse juurutamisega Sinu ettevõttes.

Tagasi nimekirja

Tasuta artikkel:

3 sammu, mida teha, et dokumendid ettevõttes korras oleks!

Loe kohe