fbpx
Menüü

Mis on bioloogilised ohutegurid töökeskkonnas?

Viimastel kuudel on bioloogilise riskiga arvestamine päevakorda kerkinud. Siin anname ülevaate töökeskkonna riskianalüüsi ülevaatamise bioloogiliste ohutegurite suhtes ning bioloogiliste ohutegurite käsitlemise juhiste koostamist ettevõttes.

Terviseameti statistika ütleb, et ülemiste hingamisteede ägedaid nakkuseid diagnoositi 2019 aastal 146679 juhtu ja 11668 gripi juhtu.

 • Küsimus on see, kui paljusid neist oleks saanud ennetada?
 • Kui suur hulk nendest inimestest võisid töötada sinu ettevõttes?
 • Kui palju võis ettevõte käivet kaotada seoses inimeste puudumisega töölt või haigena tööd tehes?

Inimesed käivad paraku tihti peale haigena tööl. Haigena töö tegemine on risk endale ja kolleegidele. Miks?

Kindlasti on oht nakatada kolleege. Haigestunud inimeste töö peab tavaliselt keegi samuti ära tegema, seega on oht ka teised ära väsitada ja nende immuunsust nõrgestada. Olles haige on tähelepanu ja töötempo alanenud.

Tähelepanu vähenemine toob omakorda kaasa töövigu ja hiljem lisanduvat ajakulu töövigade parandamisele. Haigena tööl käimine võib terveks saamise pikalt edasi lükata ja säilitada pikalt „keskpärast“ tegevust.

 

Bioloogilise riski võib jagada kaheks:

 • Tööülesannetega seotud haigestumine (olles nt klienditeenindaja või töötades sektorites, kus võib bioloogilise ohuga kokkupuude olla suurema tõenäosusega)
 • Juhuhaigestumine nt kui kolleeg tuleb grippi nakatunult tööle (aga ta ei ole klienditeenindaja, kes peaks pidevalt klientidega kokku puutuma) ja haigestuvad ka teised kolleegid. Kui töötaja oleks gripisümptomite kahtlusega koju jäänud, oleks saanud kolleege säästa.

 

Mis on riskianalüüsi eesmärk?

Riskianalüüsi eesmärk on hinnata töökeskkonna riski mõju töötaja tervisele. Bioloogilised töökeskkonna riskid on viirused, bakterid, endoparasiidid, seened, bioloogiliselt aktiivsed ained ja geneetiliselt muundatud organismid. Kindlasti tuleb analüüsi teostades arvestada erinevate vanusegruppidega. Inimeste kehaline vastupanu on haigustekitajatele erinev. Lihtsam on ennetada ja ette mõelda, kui hiljem tagajärgedega tegeleda ja suurt kahju kannatada.

Võta riskianalüüsi koostades arvesse bioloogilisi ohutegureid käsitlev määrus.

Riskianalüüsi sammud bioloogiliste ohutegurite kaardistamiseks:

 1. Milliseid tööülesandeid töötajad täidavad?
 2. Millised bioloogilised ohud võivad töökohal tööülesandeid täites esineda? Nt klienditeenindaja puutub kokku klientidega ning esineb kõrgendatud nakkusoht gripiviirusega.
 3. Mis võib põhjustada haigestumist? Nt haige kolleeg tuleb tööle ja nakatab kolleege
 4. Milline on konkreetse bioloogilise ohuga kokkupuute kestus?
 5. Millised on ohuga kokkupuute viisid (kahjustatud naha või limaskesta kaudu, loomahammustuse või süstlatorke kaudu; sisse hingates)?;
 6. Kui suur on kokkupuute oht (kokkupuute võimalikkuse sagedus)?
 7. Milliseid terviseprobleeme võib oht endaga kaasa tuua?
 8. Millised on kasutusel olevaid ennetusabinõud?

Erinevate haigustekitajate iseloomustamiseks saate infot siit.

Ülevaade tabelina koos mõningaste selgitustega:

Ohu kirjeldus Terviserisk Ennetustegevused Riskitase
OHT: nt Viirused (gripp)

Põhjustaja:

Kokkupuute viis:

Kokkupuute kestus ja sagedus:

Iseloomustus: (siin kirjeldatakse konkreetset haigustegkitajat lähemalt)

Kopsupõletik ja krooniliste pulmonaalsete ning kardiovaskulaarsete haiguste ägenemine. Muud tüsistused ja krooniliste haiguste süvenemine. Haigena jäädakse koju.

Lähtutakse ettevõttes kehtestatud heast hügieeni tavast.

Võimaldatakse ettevõtte kulul vaktsineerimist grippi vastu.

Propageeritakse tervislikku eluviisi (liikumine, tervisliku toitumise juhised, puhkamise tähtus).

Kujuneb ohu kirjeldusest ja ennetusmeetmete sisulisest  rakendamisest

Riskihindamise tulemusel võidakse ka leida, et ettevõttes tuleb juurutada bioloogiliste ohuteguritega arvestamist. Selleks võib olla näiteks töötajate hea hügieenitavadest kinni pidamine, kuna töötajad ei tähtsusta piisava tõsidusega antud ohuteguri mõju tervisele.

 

Kuidas tõsta inimeste teadlikkust?

Siit saab alla laadida tasuta info- ja hoiatussilte, millega töötajate teadlikkust kasvatada.

 

Bioloogiliste ohutegurite käitlemise kirjalikud juhised

Bioloogiliste ohutegurite määrus ütleb, et tööandja peab 3. ja 4. ohurühma ohtudega kokkupuutel koostama ja kinnitama bioloogiliste ohutegurite käitlemise kirjalikud juhised ning tagama, et need oleksid töötajatele kättesaadavad ning vajadusel nähtavale kohale välja pandud.

 • COVID-19 põhjustab uus koroonaviirus, mille ametlik nimi on täna SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2). Koroonaviirused on hetkel paigutatud küll bioloogiliste ohutegurite klassifikatsioonis II ohuklassi, kuid Euroopa Komisjonis on ümber vaatamisel ja uuendamisel kogu valdkonda puudutav direktiiv ja on teada, et COVID-19 vanemad perekonnakaaslased SARS (severe acute respiratory syndrome) ja MERS (middle east respiratory sydrome) on plaanis liigitada III ohuklassi. Nii ei ole välistatud, et ka COVID-19 põhjustav viirus klassifitseeritakse juba kõrgemasse ohuklassi.

Samas kui vaadata, kui lihtsalt võib ka mööduv gripp töötaja töölt eemale viia mitmeteks päevadeks, teinekord ka nädalateks, võiks ka selle haigestumise ennetamiseks samme astuda. Need sammud on tihti iseenesest mõistetavad aga need ei tohiks olla iseensest mõistetavad. Me ei saa eeldada, et igaüks peseb korralikult käsi ja hoolitseb, et tema tööpinnad on alati puhtad. Teame ju, et eeldamine on paljude ebaõnnestumiste põhjus.

Hea oleks paika panna aasta läbi kehtiv juhis vastavalt töökeskkonnas esinevale riskile haigestuda mõnda bioloogilise ohu poolt tingitud haigusesse.

 

Küsimused, mis aitavad suunata juhise koostamisel:

 • Missugused bioloogilised ohud võivad töökohal esineda ja kuidas nendega võidakse kokku puutuda?
 • Millisel puhul on vajalik töölt koju jääda?
 • Millised on ettevõttes ettevaatusabinõud bioloogiliste ohutegurite mõjust hoidumiseks st hea hügieeni tava nõuded?
 • Millisel juhul on vajalik kasutada isikukaitsevahendeid?

Siit leiab mõtteid juhise koostamiseks. Lisaks võta arvesse bioloogilisi ohutegureid käsitlev määrus.

 

Olge terved!

Riskianalüüs OÜ tiim

 

Illustreeriv foto pärineb Pexels.com.