Raamat – Töötervishoid ja tööohutus

47.00 + km

Raamat on meile suureks abiks. Oleme kahekesi kolleegiga raamatu põhjalikult läbitöötanud ning mõnusalt vajalikud tekstid enda jaoks ära märkinud. Julgen soovitada selle raamatu kasutamist ka teistele.

Age Leedo
büroo ja infohalduse juht
LHV Pank

See käsiraamat on koostatud eesmärgiga aidata tööandjal lihtsalt ja selgelt mõista ning täita „Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse“ nõudeid. Kindlasti on oluline, et loed ka ise nimetatud seaduse läbi, et omada terviklikku ülevaadet.

RAAMAT ASENDAB SUUREPÄRASELT 24 TUNNIST TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE VÄLJAÕPET, ET OMANDADA TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE BAASTEADMISED!

Üks olulisi muudatusi oli ka see, et töökeskkonnaspetsialist ei pea enam minema tööohutusalasele väljaõppe kursusele, kui ta omandab tööohutusalased teadmised muul moel. Käesolev raamat on just see, mis annab täieliku ülevaate, kuidas korraldada töökeskkonna alast tööd.

Lisaks tutvustatakse käsiraamatus „Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse“ (edaspidi TTOS) muudatusi, mis hakkasid kehtima 1. jaanuaril 2019. TTOSi olulisi põhimõtteid ei muudetud, aga seaduse muudatused annavad tööandjatele rohkem võimalusi korraldada tööohutuse valdkonda enda vajadustest lähtudes. Iga teemaploki juures on tabeli kujul kõrvuti esile toodud varem kehtinud ja uued nõuded, ning on antud soovitusi, kuidas neid oma asutuse dokumentatsioonis kajastada.

Raamatus on hulganisti praktilisi soovitus töökeskkonna edukaks juhtimiseks.

Raamat käsitleb järgmisi teemasid:

Mis on tööohutus ja töötervishoid?
Millest tööohutuse korraldamisel alustada?
Millised dokumendid peavad olema 1–9 töötajaga ettevõttes?
Millised dokumendid peavad olema 1–149 töötajaga ettevõttes?
Millised dokumendid peavad olema üle 150 töötajaga ettevõttes?
Vajalike õigusaktide loetelu
Töötaja ja tööandja koostöö ning ennetustegevus
Töökeskkonna struktuurid

Kuidas koostada riskianalüüsi?
Miks on korraliku riskianalüüsi koostamine oluline?
Kuidas koostada hea töökeskkonna riskianalüüs?
Riskianalüüsi teostamise kohustus ja alus
Riskianalüüsi läbiviimine
Millal koostada uus riskianalüüs või täiendada olemasolevat?
Millised vead kipuvad olema riskianalüüsis?
Öötöö kirjeldamise vajadus riskianalüüs

Ohumärguannete kasutamine
Isikukaitsevahendite käsitlemine

Sisekontrolli läbiviimine
Sammud sisekontrolli süsteemi ülesehitamiseks

Ohutusjuhendite koostamine
Juhendamise ja väljaõppe korraldamine
Tervisekontrolli korraldamine
Esmaabi korraldamine
Õnnetusoht ja ohuolukorrad
Tööõnnetused ja kutsehaigused

UUS – Leppetrahv
Renditöö
Väärteokoosseisud

Kategooria: