fbpx
Menüü

Blogi

 • Plakat – Venitusharjutused töökohal

  MIKS?
  Töötaja töövõime säilitamise üheks tähtsaks osaks on keha taastamine sundliigutustest ja sundasenditest.
  KUHU?

  Puhkeruumi, kohvinurka jms kohtadesse, kus töötaja pausi ajal viibib. Samuti ka töökeskkonda, et töötaja ennast ka töötamise vältel taastaks.

  Materjal: lamineeritud
  Suurus: A3 (kõige parem suurus, mis ei võta liialt seinapinda aga on samas silmatorkav)

  Loe edasi

 • Plakat – Isikukaitsevahendid

  MIKS?
  On ohtusid, mille mõju ei saa vähendada ilma isikukaitsevahendite kasutamiseta.
  KUHU?

  Tööruumidesse sisenemise juurde, töökohtadele.

  Materjal: lamineeritud
  Suurus: A3 (kõige parem suurus, mis ei võta liialt seinapinda aga on samas silmatorkav)

  Loe edasi

 • Plakat – MÕTLE, OTSUSTA, TEGUTSE!

  MIKS? 
  Oluline on meenutada, et kiirustamine ja mõtlematu käitumine ongi tihtipeale see, mis viib õnnetuseni.
  KUHU?

  Tööruumidesse sisenemisel ja ohtlikule töökohale

  Materjal: lamineeritud
  Suurus: A3 (kõige parem suurus, mis ei võta liialt seinapinda aga on samas silmatorkav)

  Loe edasi

 • Raamat – Töötervishoid ja tööohutus

  Raamat on meile suureks abiks. Oleme kahekesi kolleegiga raamatu põhjalikult läbitöötanud ning mõnusalt vajalikud tekstid enda jaoks ära märkinud. Julgen soovitada selle raamatu kasutamist ka teistele.

  Age Leedo
  büroo ja infohalduse juht
  LHV Pank

  See käsiraamat on koostatud eesmärgiga aidata tööandjal lihtsalt ja selgelt mõista ning täita „Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse“ nõudeid. Kindlasti on oluline, et loed ka ise nimetatud seaduse läbi, et omada terviklikku ülevaadet.

  Üks olulisi muudatusi oli ka see, et töökeskkonnaspetsialist ei pea enam minema tööohutusalasele väljaõppe kursusele, kui ta omandab tööohutusalased teadmised muul moel. Käesolev raamat on just see, mis annab täieliku ülevaate, kuidas korraldada töökeskkonna alast tööd.

  Lisaks tutvustatakse käsiraamatus „Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse“ (edaspidi TTOS) muudatusi, mis hakkasid kehtima 1. jaanuaril 2019. TTOSi olulisi põhimõtteid ei muudetud, aga seaduse muudatused annavad tööandjatele rohkem võimalusi korraldada tööohutuse valdkonda enda vajadustest lähtudes. Iga teemaploki juures on tabeli kujul kõrvuti esile toodud varem kehtinud ja uued nõuded, ning on antud soovitusi, kuidas neid oma asutuse dokumentatsioonis kajastada.

  Raamatus on hulganisti praktilisi soovitus töökeskkonna edukaks juhtimiseks.

  Raamat käsitleb järgmisi teemasid:

  Mis on tööohutus ja töötervishoid?
  Millest tööohutuse korraldamisel alustada?
  Millised dokumendid peavad olema 1–9 töötajaga ettevõttes?
  Millised dokumendid peavad olema 1–149 töötajaga ettevõttes?
  Millised dokumendid peavad olema üle 150 töötajaga ettevõttes?
  Vajalike õigusaktide loetelu
  Töötaja ja tööandja koostöö ning ennetustegevus
  Töökeskkonna struktuurid

  Kuidas koostada riskianalüüsi?
  Miks on korraliku riskianalüüsi koostamine oluline?
  Kuidas koostada hea töökeskkonna riskianalüüs?
  Riskianalüüsi teostamise kohustus ja alus
  Riskianalüüsi läbiviimine
  Millal koostada uus riskianalüüs või täiendada olemasolevat?
  Millised vead kipuvad olema riskianalüüsis?
  Öötöö kirjeldamise vajadus riskianalüüs

  Ohumärguannete kasutamine
  Isikukaitsevahendite käsitlemine

  Sisekontrolli läbiviimine
  Sammud sisekontrolli süsteemi ülesehitamiseks

  Ohutusjuhendite koostamine
  Juhendamise ja väljaõppe korraldamine
  Tervisekontrolli korraldamine
  Esmaabi korraldamine
  Õnnetusoht ja ohuolukorrad
  Tööõnnetused ja kutsehaigused

  UUS – Leppetrahv
  Renditöö
  Väärteokoosseisud

  Loe edasi

 • Teenus – Tööohutuse kiirabi

  Sulle on tulnud e-mailile teade, et sind külastab lähiajal tööinspektor…
  Soovid kohe ja kiiresti tööohutuse dokumendid korda teha…
  VÕI… Soovid lihtsalt omal käel tööohutusega seotud dokumendid korda saada, kuid ei tea, millest alustada?

  Kui nii, siis palun loe edasi, sest see võib olla kõige olulisem leht, mida sa sel aastal külastad.

  Kui oled omalt poolt valmis investeerima aega, siis on sul võimalus tööohutuse dokumendid lihtsate juhiste abil kiiresti korda saada– säästad raha ja saad dokumendid, mida ise täielikult tunned, sest oled need ise koostanud.

  Kiirabi lahendus annab sulle:
  1. Lihtsa samm-sammulise videojuhise ohutusalase dokumentatsiooni koostamiseks
  2. Kõik vajalikud vormid, mida on lihtne juhiste abil täita ja soovi korral printida
  3. Esmased ohutusjuhendid ja lihtsa vormi, mille abil on mugav koostada endale vajaminevad ohutusjuhendid
  4. Juurdepääs meie enda Juturobotile, mis aitab koostada riskianalüüsi dokumentatsiooni

  Kõik eelnev tähendab sulle seda, et saad ise luua professionaalse ning seaduse nõuetele vastava ohutusalase dokumentatsiooni minimaalse ajakulu- ja hinnaga!

  Näiteks: tavapärane riskianalüüsi teenuse hind ettevõttele, kus töötab kuni 10 inimest, on üle 500 EUR-i + km!

  Sina saad aga kõik vajalikud tööriistad selleks, et luua seadusele vastavad dokumendid kõigest tutvumishinnaga 150 EUR-iga + km!

  Lisaks anname sulle garantii, et lähtudes meie samm-sammulisest juhendist, lood endale ohutusalased dokumendid, mis on kooskõlas seaduse nõuetega!

  BOONUSENA – Saate 24-tunnise tööohutusalase väljaõppe meilt edaspidi 10% soodsamalt!

  Loe edasi

 • Plakat – Viimane otsus

  MIKS?
  Õnnetus võib hüüda tulles, aga seda
  ei osata kuulata. Ennetada surmaga
  lõppevat tööõnnetust.
  KUHU?
  Tihti käidavates kohtades. Tualett,
  liftid ja muud ootamist nõudvad
  kohad.

  Materjal: lamineeritud
  Suurus: A3 (kõige parem suurus, mis ei võta liialt seinapinda aga on samas silmatorkav)

  Loe edasi

 • Plakat – Tööohutuse põhitõed

  MIKS?
  Sobib tehnilisele töökohale, va kontor. Tööandja
  peab läbi viima töötajate sissejuhatava ja esmase
  juhendamise. Juhendamiste käigus peab töötajatele
  tutvustama minimaalselt ohutuse aspekte, mis on
  toodud antud plakatil.
  KUHU?
  Riietusruumi, infostendi lähedale, suures töökohas
  ka töökohtade vahele, tööruumi sisenemise uksele,
  tualeti siseuksele

  Materjal: lamineeritud
  Suurus: A3 (kõige parem suurus, mis ei võta liialt seinapinda aga on samas silmatorkav)

  Loe edasi

 • Plakat – Töövahendite ohutus

  MIKS?
  Statistiliselt on enamlevinud
  tööõnnetused seotud masinatega
  KUHU?
  Töökohad, kus töötatakse käsitööriistade ja suuremate statsionaarsete
  masinatega.

  Materjal: lamineeritud
  Suurus: A3 (kõige parem suurus, mis ei võta liialt seinapinda aga on samas silmatorkav)

  Loe edasi

 • Plakat – Teavita ohust

  MIKS?
  Miks? Tuvastada kiirelt võimalikud põhjused, mis
  võivad tingida õnnetuse toimumise. Vältida võimalikku
  õnnetuse teket. Sellega ennetada võimalikke
  materiaalseid- ja majanduslikke kahjusid.
  KUHU?
  Riietusruumi, infostendi lähedale, suures töökohas ka
  töökohale, tööruumi sisemisele uksele.

  Materjal: lamineeritud
  Suurus: A3 (kõige parem suurus, mis ei võta liialt seinapinda aga on samas silmatorkav)

  Loe edasi

 • Plakat – Redelite ohutus

  MIKS?
  Redelite ohutusse suhtutakse liiga
  kergekäeliselt ega nähta seda kui
  ohtlikku töövahendit.
  KUHU?
  Soovitavalt redeli hoiu- või töökohas.

  Materjal: lamineeritud
  Suurus: A3 (kõige parem suurus, mis ei võta liialt seinapinda aga on samas silmatorkav)

  Loe edasi

 • Plakat – Seadmete ohutusreeglid

  MIKS?
  Sobib tehnilisele töökohale va kontor.
  Tööandja peab läbi viima töötajatele sissejuhatava
  ja esmase juhendamise. Juhendamiste käigus peab
  töötajatele tutvustama minimaalselt ohtuse aspekte, mis on toodud antud plakatil.
  KUHU?
  Riietusruumi, infostendi lähedale, suures töökohas
  ka töökohtade vahele, tööruumi sisenemise uksele,
  tualeti siseuksele.

  Materjal: lamineeritud
  Suurus: A3 (kõige parem suurus, mis ei võta liialt seinapinda aga on samas silmatorkav)

  Loe edasi

 • Plakat – Harkredelite ohutus

  MIKS?
  Redelite ohutusse suhtutakse liiga
  kergekäeliselt ega nähta seda kui
  ohtlikku töövahendit.
  KUHU?
  Soovitavalt redeli hoiu- või töökohas.

  Materjal: lamineeritud
  Suurus: A3 (kõige parem suurus, mis ei võta liialt seinapinda aga on samas silmatorkav)

  Loe edasi

 • Plakat – Tööohutus kontoris

  MIKS?
  Visualiseerida kontori ohutusjuhendit. Ka kontorites satutakse õnnetustesse erinevatel põhjustel.
  KUHU?
  Kontorite seintele, tualeti siseuksele, puhketuppa

  Materjal: lamineeritud
  Suurus: A3 (kõige parem suurus, mis ei võta liialt seinapinda aga on samas silmatorkav)

  Loe edasi

 • Plakat – Kemikaalide ohutus

  kodulehel kirjeldust pole …

  Materjal: lamineeritud
  Suurus: A3 (kõige parem suurus, mis ei võta liialt seinapinda aga on samas silmatorkav)

  Loe edasi

 • Kleebis – Ole ettevaatlik!

  MIKS?
  Masin ei mõtle Sinu eest, mõtle ise!

  KUHU?
  Kõikidele statsionaarsetele ja suurematele
  masinatele.

  Materjal: kleebis
  Suurus: A6

  Loe edasi

 • Plakat – Haiguste ennetamine

  kodulehel kirjeldus puudub …

  Materjal: lamineeritud
  Suurus: A3 (kõige parem suurus, mis ei võta liialt seinapinda aga on samas silmatorkav)

  Loe edasi

 • Plakat – Enneta kukkumisi, komistamisi ja libisemisi

  MIKS?
  Statistiliselt on tööõnnetuse põhjustanud teguritest
  teisel kohal. Vältimaks õnnetusi, mis tekivad
  kiirustamise ja tähelepanematuse tõttu. Kõige
  lihtsam risk, mida elimineerida.

  KUHU?
  Sobib kõikjale.

  Materjal: lamineeritud
  Suurus: A3 (kõige parem suurus, mis ei võta liialt seinapinda aga on samas silmatorkav)

  Loe edasi

 • Kleebis – Masinad on ohutud…

  MIKS?
  Suunata töötajate tähelepanu ohutusreeglite
  täitmisele.
  KUHU?
  Kõikidele masinatele.

  Materjal: kleebis
  Suurus: A5

  Loe edasi

 • Plakat – Kontori ergonoomika

  MIKS?
  Tänapäeval töötavad inimesed üha
  pikemat aega kuvariga. Õpetada
  inimesele, kuidas kujundada endale
  sobiv ja ergonoomiline töökoht, et
  vältida luu-ja lihaskonna probleeme.

  KUHU?
  Kontorisse.

  Materjal: lamineeritud
  Suurus: A3 (kõige parem suurus, mis ei võta liialt seinapinda aga on samas silmatorkav)

  Loe edasi

 • Plakat – Ära kuku ja jää ellu

  MIKS?
  Kõrgusest kukkumisel on suur oht elule.
  Tõuseb töötajate teadlikkus ning õnnetusohu võimalus väheneb.
  KUHU?
  Kõik töökohad, kus hoitakse kukkumiskaitsevahendeid, infona ettevõtte seinal.

  Materjal: lamineeritud
  Suurus: A3 (kõige parem suurus, mis ei võta liialt seinapinda aga on samas silmatorkav)

  Loe edasi

Tasuta artikkel:

3 sammu, mida teha, et dokumendid ettevõttes korras oleks!

Loe kohe