fbpx
Menüü

Hügieenireeglite ja -juhiste koostamine

Tööandja peab määruse “Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” alusel koostama ja kinnitama bioloogiliste ohutegurite käitlemise kirjalikud juhised kui töökeskkonna riskianalüüsi tulemusel selgub, et töökeskkonda mõjutab või võib mõjutada biloogiline ohutegur, mis võib tingida arvestatavat ohtu töötaja tervisele.

Hügieenireeglid ja -juhised

 

Kuidas tagada juhiste nähtavus ja järgimine?

Tuleb tagada, et need juhised oleksid töötajatele kättesaadavad ning vajadusel nähtavale kohale välja pandud.

Soovitame paika panna aasta läbi kehtiv juhis vastavalt töökeskkonnas esinevale riskile haigestuda mõnda bioloogilise ohu poolt tingitud haigusesse. Nii kaitseb tööandja töötajat igal aastaajal ja ei kaota väärtuslikku tööaega haigusest tingitud töö aeglustumisele või seiskumisele. Terviseameti statistika näitab, et ca 140 000 inimest haigestub igal aastal ülemiste hingamisteede ägedasse nakkustesse ja ca 12 000 juhul diagnoositakse grippi.

Kirjuta meile ja me koostame ettevõtte vajadustest lähtuva juhise.