fbpx
Menüü

Psühhosotsiaalse riski intervjuu

Igas töökeskkonnas on vajalik hinnata psühhosotsiaalsete ohutegurite mõju töötaja tervisele. Kui riskianalüüsi käigus on antud riski töötaja tervisele hinnatud, võib selguda, et töökeskkonnas on töötaja jaoks teemasid, mis tuleks lahendada. Lahendusteni jõutakse alati avatud ja usaldusliku vestluse teel. Üheks tööriistaks võib siin olla intervjueerimine.

Mõnikord on suureks abiks, kui töötajaid intervjueerib keegi kolmas teadlik isik. Miks? Kellelegi kolmandale murekohtade välja toomine võib olla töötaja jaoks lihtsam. Intervjueerija oskab küsida sisuliselt vajalikke suunavaid küsimusi.

Meie meeskonna liige, Kristi Jõeorg, viib ettevõtetes läbi intervjuusid, mis aitavad paremini selgeks saada, millised on töötajate päris murekohad. Kuidas? Kristi esitab töötajale selliseid suunavaid küsimusi, mis aitavad paremini mõista töötajat ja tema murekohtade tagamaid. Kristi kuulab töötaja ära ning teeb sellest kokkuvõtte (kas isikustatud või mitteisikustatud) ning seeläbi saab tööandja paremini aru, millised on need põhjused ja tagamaad, mis töötajatelt tööõnne röövivad. Selle alusel saab aga tööandja astuda samme töökeskkonna parendamiseks.

Kristist:

 • Lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tervisekaitse spetsialisti eriala;
 • Lõpetanud Tallinna Tehnikaülikoolis magistratuuri tööhügieenis;
 • Juhtinud alates 2009 Riskianalüüs OÜ-d;
 • Olnud alates 2008 tööohutusalane koolitaja ja seeläbi kohtunud tuhandete töötajate ja juhtudega üle Eesti, väga erinevatest valdkondadest;
 • Esindanud Eestit Euroopas;
 • Teinud suure hulga töökeskkonna riskianalüüse ning seeläbi näinud väga paljusid erinevaid töökeskkondasid;
 • Läbinud MTÜ Mahena koolituse “Traumapsühholoogia alused ja taktikalised läbirääkimised”;
 • Läbinud MTÜ Mahena koolituse “Stressiga seotud psüühikahäired”
 • Läbinud MTÜ Peaasjad koolituse “Vaimse tervise esmaabi”;
 • Läbinud MTÜ Mahena koolituse “Nõustamispädevused: nõustamise alused, kriisinõustamise eripära”
 • Läbinud Transpersonaalse Psühholoogia ja Hüpnoosi Erakooli koolituse “Konflikti lahendamine läbi draamateraapia”, “Transpersonaalne loovus”, “Kogemuslik sissevaade hüpnoteraapiasse”, “Keha-meele toimimine”, “Egani II astme nõustamistehnikad, ankurdamine”.
 • Läbinud lisaks hulganisti vaimse tervisega seotud täiendkoolitusi ja arendanud enda teadmisi antud valdkonnas.