fbpx
Menüü

Sisekoolitused

koolitusvidin

Sisekoolitused on hea lahendus, ettevõttele/asutusele, kes soovib personaalset lähenemist ja õpetusi vastavalt oma spetsiifikale. Peale koolitust on koheselt võimalik omandatud teadmisi ellu rakendada.

Täiskasvanud õppija on hoopis teistsugune õppija, kui õppija koolipingis. Oleme oma sisekoolitused üles ehitanud selliselt, et pakkuda täiskasvanud õppijale parimat informatsiooni omandamist.

Suurte koolituskeskuste töötervishoiu ja tööohutuse koolitused on tihtipeale liialt laialivalguvad ning üldistavad. Personaalne lähenemine ettevõtte spetsiifikale  ja õppijale kipub olema seetõttu vähene.

Millised on enamlevinud sisekoolitused?

  • 24 tunniseid – ja 8-tunnised koolitused: sisekoolitusena või e-õppena
  • ohutusega seotud sisekoolitused ja infotunnid: esmaabi, töö kõrgustes, isikukaitsevahendid, hügieen, kemikaaliohutus, töö piiratud tingimustes jne

Sisekoolituse käigus keskendume vaid konkreetse ettevõtte vajadustele, nii saab parima personaalse tulemuse.

Anname edasi teadmisi ja oskusi, mida praktikas kasutada või mida mitte.

Viime läbi koolitusi kus teooriat toetab praktiline kogemus ja võimalusel erinevates keeltes:

  • töötjate gruppidele (ühine koolitus paljudele töötajatele korraga)
  • tipp või keskastme juhtidele 
  • spetsialisti väljaõpetamiseks – näiteks valmistame Sinu ettevõttes ühe inimese ette nii, et ta oskaks edaspidi iseseisvalt töökeskkonna riske hinnata või juhtida.

 

Teil on tööohutusega seotud küsimus?

    https://www.riskianaluus.ee/avalikudkoolitused/andmekaitsetingimused/
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.