fbpx
Menüü

Töökeskkonna riskianalüüs

Töökeskkonna riskianalüüs on süsteemne protsess, millega hinnatakse töötajatele mõjuvaid ohutegureid ja määratakse riskitase.

Riskianalüüsi puhul on väga oluline kvaliteet ehk sisu, mitte aga kvantiteet ehk maht. Seda on tõestanud paljud kohtujuhtumid ning tööõnnetuste/kutsehaiguste uurimised.

Riskianalüüs on kohustuslik kõikidele ettevõtetele, kus on vähemalt üks töölepinguga töötav inimene.Pasted image at 2017_08_17 10_25 AM
Töötervishoiu ja tööohutuse seisukohast on riskianalüüs kõige olulisem dokument, sest sellest selgub:

  1. tervisekontrolli vajadus,
  2. sisekontrolli punktid,
  3. ohutusmärgistuse ja
  4. isikukaitsevahendite vajadus ning
  5. tegevuskava töökeskkonna parendamiseks.

Lisaks töökeskkonna riskianalüüsile aitame teil koostada:

Riskianalüüse tuleb pidevalt täiendada, kui töökeskkonnas toimuvad muutused: võetakse kasutusele uusi seadmeid, muudetakse töökohtade paigutust, luuakse juurde töökohti, hoonele tehakse juurdeehitus või kolitakse uutesse ruumidesse jmt.

Riskianalüüs tuleb üle vaadata vähemalt üks kord aastas.

 

Teil on tööohutusega seotud küsimus?

    https://www.riskianaluus.ee/avalikudkoolitused/andmekaitsetingimused/
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.