fbpx
Menüü

Töökeskkonnaspetsialisti teenus

napuganaine

Töökeskkonnaspetsialisti teenus on hea väljund tööandjale, kellel endal ei ole aja, teadmiste või inimressurssi, et tööohutuse valdkonda korralikult hallata.

Igas ettevõttes peab olema töötervishoiu ja tööohutuse eest vastutav isik ehk töökeskkonnaspetsialist. Tavaliselt täidab tema ülesandeid mõni töötaja põhitöö kõrvalt, mis võib tekitada probleeme tööohutuse tagamisel.

Telli töökeskkonnaspetsialisti täisteenus või vajalik osa

Kõiki alltoodud töökeskkonnaspetsialisti teenuse osi on võimalik tellida eraldi.

Meilt tellitud pädev spetsialist aitab vastavalt seaduses ette nähtud nõuetele lahendada kõik Sinu ettevõtte töötervishoiu ja tööohutuse küsimused.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse §16 lõige 2 ütleb järgmist: tööandja peab töökeskkonnaspetsialisti määrama oma töötajate hulgast. Pädeva töötaja puudumisel peab tööandja kasutama pädevat ettevõttevälist teenuseosutajat.

Töökeskkonnaspetsialisti tegevused:

 1. Tööohutuse süsteemi loomine ja selle toimivuse korraldamine;
 2. Süstemaatilise tööohutusalase sisekontrolli läbiviimine;
 3. Olemasoleva töökeskkonna riskianalüüsi täiendamine;
 4. Töökeskkonna parameetrite mõõtmiste läbiviimine/korraldamine;
 5. Kirjaliku tegevuskava koostamine ja selle täitmise jälgimine;
 6. Töötajate teavitamine töökeskkonna ohuteguritest;
 7. Olemasolevate ohutusjuhendite täiendamine ja muutmine;
 8. Juhendamiste läbiviimine;
 9. Tervisekontrolli korraldamine töötajatele;
 10. Esmaabiandjate määramine ja esmaabi korralduse loomine;
 11. Vastavalt ettevõtte suurusele tööohutuse eest vastutajate valimine, määramine ja koolitusele suunamine (töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu);
 12. Vastavalt riskianalüüsi tulemustele isikukaitsevahendite valik ja üleandmise korraldamine;
 13. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste käsitlemine;
 14. Tööandja esindamine Tööinspektsioonis.