fbpx
Menüü

Töökeskkonnaspetsialisti teenus

napuganaine

Töökeskkonnaspetsialisti teenus on hea väljund tööandjale, kellel endal ei ole aja, teadmiste või inimressurssi, et tööohutuse valdkonda korralikult hallata.

Igas ettevõttes peab olema töötervishoiu ja tööohutuse eest vastutav isik ehk töökeskkonnaspetsialist. Tavaliselt täidab tema ülesandeid mõni töötaja põhitöö kõrvalt, mis võib tekitada probleeme tööohutuse tagamisel.

Telli töökeskkonnaspetsialisti täisteenus või vajalik osa

Kõiki töökeskkonnaspetsialisti teenuse osi on võimalik tellida eraldi.

Meilt tellitud pädev spetsialist aitab vastavalt seaduses ette nähtud nõuetele lahendada kõik Sinu ettevõtte töötervishoiu ja tööohutuse küsimused.

 1. Tööohutuse üldine korraldamine ettevõttes
 2. Süstemaatilise sisekontrolli läbiviimine
 3. Töökeskkonna riskianalüüsi koostamine ja vajadusel töökeskkonna parameetrite mõõtmise tellimine
 4. Kirjaliku tegevuskava koostamine, toetudes riskianalüüsi tulemustele
 5. Töötajate teavitamine töökeskkonna ohuteguritest
 6. Tervisekontrolli korraldamine töötajatele
 7. Töökeskkonnavolinike valimine (üle 10 töötajaga ettevõttes), esmaabiandjate valimine, töökeskkonnanõukogu kokkukutsumine (üle 50 töötajaga ettevõttes)
 8. Esmaabivahendite kättesaadavuse tagamine
 9. Isikukaitsevahendite valik ja töötajatele edastamine
 10. Töötaja tööle asumisel esmase juhendamise läbiviimine; vajadusel lisajuhendamise läbiviimine
 11. Ohutusjuhendite koostamine
 12. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste käsitlemine
 13. Vajadusel Tööinspektsiooniga suhtlemine