fbpx
Menüü

Töökeskkonnaspetsialisti teenus

napuganaine

Töökeskkonnaspetsialisti teenus on hea väljund tööandjale, kellel endal ei ole aja, teadmiste või inimressurssi, et tööohutuse valdkonda korralikult hallata. Igas ettevõttes peab olema töötervishoiu ja tööohutuse eest vastutav isik ehk töökeskkonnaspetsialist. Tööandja peab töökeskkonnaspetsialisti määrama oma töötajate hulgast. Pädeva töötaja puudumisel peab tööandja kasutama pädevat välist teenusepakkujat.

Meie pädev spetsialist aitab vastavalt seaduses ette nähtud nõuetele lahendada kõik töötervishoiu ja tööohutuse küsimused.

Kõiki alltoodud töökeskkonnaspetsialisti teenuse tegevusi on võimalik tellida eraldi:

 • Tööohutuse süsteemi loomine ja selle toimivuse korraldamine;
 • Süstemaatilise tööohutusalase sisekontrolli läbiviimine;
 • Olemasoleva töökeskkonna riskianalüüsi täiendamine;
 • Töökeskkonna parameetrite mõõtmiste läbiviimine/korraldamine;
 • Kirjaliku tegevuskava koostamine ja selle täitmise jälgimine;
 • Töötajate teavitamine töökeskkonna ohuteguritest;
 • Olemasolevate ohutusjuhendite täiendamine;
 • Juhendamiste läbiviimine;
 • Tervisekontrolli korraldamine töötajatele;
 • Esmaabiandjate määramine ja esmaabi korralduse loomine;
 • Vastavalt ettevõtte suurusele tööohutuse eest vastutajate valimine, määramine ja koolitusele suunamine (töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu);
 • Vastavalt riskianalüüsi tulemustele isikukaitsevahendite valik ja üleandmise korraldamine;
 • Tööõnnetuste ja kutsehaiguste käsitlemine;
 • Tööandja esindamine Tööinspektsioonis.

 

Teil on tööohutusega seotud küsimus?

  https://www.riskianaluus.ee/avalikudkoolitused/andmekaitsetingimused/
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.