fbpx
Menüü

Töötervishoiuarsti külastamine tagab kindlustunde

Põhjalikust ettevõtte riskianalüüsist selguvad ohutegurid, mis võivad mõjutada töötaja tervist ning mille alusel suunata töötajad tervisekontrolliks töötervishoiuarsti juurde.

 

Kas Sinu ettevõtte töötajad vajavad tervisekontrolli?

Mida räägib Sulle Sinu ettevõtte riskianalüüs? Kas ettevõttes on toimunud ümberkorraldusi, mille tagajärjel on vaja ümber hinnata võimalikud riskid töökohal? Riske hindav analüüs on kohustuslik peale ettevõttes läbi viidud muudatusi, sest just sellest selgub tervisekontrolli vajadus ettevõtte töötajatele.

Riskianalüüsist lähtudes viiakse läbi ka töötervishoiuga tegeleva arsti juures vajalikud uuringud ja analüüsid.

Töötervishoiuarsti külastamine annab tööandjale kindlustunde, et töötaja võib vastavat tööd teha. Et töötaja tervis püsib korras ning ei halvene tööd tehes. Töötaja ise saab arstilt kasulikke näpunäiteid tervise hoidmiseks ja vastused enda tekkivatele küsimustele.

Töötaja peab esmase tervisekontrolli läbima esimese tööl oldud kuu jooksul ning edaspidi perioodiliselt töötervishoiu eest vastutava arsti poolt määratud ajal.

Täisealiste töötajate puhul on perioodiks vähemalt üks kord kolme aasta jooksul ja alaealistel töötajatel kord kahe aasta jooksul.

 

Töötaja suunamisest tervisekontrolli

Kui töötajal tekivad tööga seotud tervisekaebused enne arsti poolt määratud järgmist perioodilist kontrolli, siis on tööandjal soovitatav töötajale juba varem töötervishoiuarsti vastuvõtule mineku võimalust pakkuda.

Töötajate suunamisel tervisekontrolli edastab tööandja arstile töötajate nimekirja, mis sisaldab muuhulgas infot:
• töötajate vanusest
• ametikohtadest
• tööstaažist
• olulisemate ohutegurite loetelust.

Kui töötaja suunatakse korduvale, perioodilisele tervisekontrollile, siis esitab tööandja arstile ka töötaja varasemate tervisekontrollide otsuste koopiad.

Juhul kui aastate jooksul on kasutatud sama töötervishoiuarsti, on need dokumendid arstil endal juba olemas ning tööandjalt koopiaid ei nõuta.

Töötajal palutakse omalt poolt enne töötervishoiuga tegeleva arsti vastuvõttu tervisedeklaratsiooni. Töötaja enda poolt deklaratsioonis arstile esitatud andmed on konfidentsiaalsed.

Igale töötajale vajalikud terviseuuringud otsustab eelnevalt nimetatud dokumentide ning töökoha külastuse alusel samuti töötervishoiuga tegelev arst.
Vajadusel kaasab vastutav arst uuringuteks ka teisi erialaarste või küsib töötaja nõusolekul tema terviseseisundit puudutavaid andmeid arstilt, kelle juures töötaja on varem käinud.

Arst kontrollib patsiendi terviseseisundit, hindab töötaja sobivust vastaval alal töötamisega ja selgitab välja töötaja tööst tulenevate haiguste riski. Lisaks annab arst selgitusi töötajale ja tööandjale tööohutuse küsimustes.

Ta saadab töötaja vajadusel ka eriarsti juurde või teraapiasse. Annab otsuse, kas inimene võib töötada vastaval töökohal või mitte.

Töötervishoiuarst hindab järgnevate tegurite mõju tervisele:
• töökeskond (tervikuna)
• töökorraldus
• tööasendid
• töövõtted

Arst diagnoosib võimalikke kutsehaiguseid . Vajadusel korraldab tööga seotud haiguste ravi ja rehabilitatsiooni. Samuti nõustab ta tööandjat töötaja tervisele sobiliku töökeskkonna kohandamisel.

Kõik töötervishoiuga seotud kulutused kannab tööandja.

 

Mis saab peale tervisekontrolli?

Peale tervisekontrolli annab arst töötajale uuringu tulemused ja töötaja kinnitab tulemuste saamise oma allkirjaga.

Tervisekontrolli otsuseid peab tööandja säilitama 10 aastat peale töötaja lahkumist.

Tööandja ei saa töötervishoiu arstilt töötaja terviseseisundi kohta infot. Arst märgib otsuses, kas töötaja sobib sellele alale või ei. Vajadusel annab ta nõu töötingimuste muutmiseks, et töötaja tervist säästa.

Tööandja peab Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS) § 14 lõige 1 p.7 järgi arsti soovitusi täitma, kuid töötaja tervise säästmiseks võiks seda teha ka ilma seaduse nõudeta. Töötervishoiu arsti peavad külastama kõik töötajad, kes ettevõttes töötavad.

Firma juhtkond teab riskianalüüsi alusel, kas ettevõttes on kõik korras või on muudatused vajalikud. Kui kõik ei ole nii nagu riskianalüüsis välja toodud, siis on vaja teha vastavad ümberkorraldused, et hoida töötajate tervist ning jälgida tööohutust.

Riskianalüüsi abil koostatakse vajadusel abinõude plaan töötajaid mõjutavate riskide suuruse vähendamiseks.

 

Kui soovid nõu töötervishoiuteenuste korraldamisel ettevõttes, siis võta minuga ühendust.

Jaanika Jelistratov

Riskianalüüs OÜ

jaanika@riskianaluus.ee

või täida hinnapäring SIIN

 

Lae alla kasulikud tasuta vormide näidised

Vaata lähemalt tasuta vormide näidiseid – need aitavad töötervishoiu ja tööohutuse juurutamisega Sinu ettevõttes.

Tagasi nimekirja

Tasuta artikkel:

3 sammu, mida teha, et dokumendid ettevõttes korras oleks!

Loe kohe