fbpx
Menüü

Tuleohutuse nõuded tuleb täita kõigil

Vastavalt Tuleohutuse seadusele tuleb tuleohutuse nõudeid täita nii füüsilistel kui juriidilistel isikutel. Kui endal puudub vajalik oskusteave ja pädevus, siis seotud probleemide lahendamist ning konsultatsiooni võib teenusena sisse osta. Oluline on siin tähele panna, et seaduse § 41 on täpsustatud pädevuse nõuded, kellel on õigus teenust osutada.

Protecti tuleohutusespetsialist saab teie tegevuskohas hinnata hetkeolukorda ning seadusele vastavust. Vajadusel teeme ettepanekud, kuidas esinenud puuduseid või ohtlikud olukorrad muuta ohutuks.

Meie tuleohutuse teenused on:

  • enesekontrolli tuleohutusaruande koostamine ja esitamine
  • evakuatsiooniõppuse korraldamine ja läbiviimine
  • tuleohutuse ja tuletööde koolitus
  • tulekahju korral tegutsemise või hädaolukorra lahendamise plaani koostamine
  • ohtliku ettevõtte ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte tegevusloa taotlemine
  • evakuatsiooni skeemide ja operatiivkaartide koostamine
  • tuleohutuse haldusteenus
  • kustutite kontroll ja vaatlus
  • voolikukappide kontroll ja vaatlus
  • sisekontrollid ja vaatlused

Lisainfo tuleohutuse teenuste kohta Töökeskkonna tuleohutus – Protect Estonia (riskianaluus.ee)

Lisainfo koolituste kohta Tuleohutuse koolitused (riskianaluus.ee)

NB! Korteriühistutel soovitame uurida ka kohaliku omavalitsuse toetusmeetmeid. 

Tallinna korteriühistutel on võimalik 2022 aastal taotleda linnalt tuleohutustoetust Päästeameti ettekirjutuse kohaselt vajalike tööde rahastamiseks.

Lisainfo Tuleohutuse toetus > Tallinn